Alla inlägg taggade med: Kenneth Lorentzon

Öppen trädgård 24 maj 2015

På pingst­da­gen 2015 (sön­dag 24 maj) öpp­nar Tittie Emgård samt Kenneth Lorentzon och Lone Jönsson sina träd­går­dar. Hjärtligt väl­kom­na! Det är öppet mel­lan 10 och 16. Tittie Emgård 50 år gam­mal vil­la­träd­gård på 1600 m². Damm med torv­par­ti, van­li­ga och ovan­li­ga träd, bus­kar och peren­ner. Även köks­träd­gård. Läs mer om träd­går­den i en arti­kel i Helsingborgs Dagblad (17/5 2009): Artrikt och lum­migt i Emgårds oas Tittie Emgård, Prästgatan 4, Klippan Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Kenneth Lorentzon & Lone Jönsson Gammal träd­gård i för­änd­ring och upp­vå­rad. Växter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Tar ej kort! Intervju med bland annat Kenneth Lorentzon i Sydsvenskan (21/4 2013): De vill se fler gröna gar­di­ner Kenneth Lorentzon & Lone Jönsson, Björnahus Axelvold 3386, Kågeröd Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Trumpetträd/katalpa (Catalpa bignonioides). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2014

Skånekretsens pro­gram våren 2014. Onsdag 26 feb­ru­a­ri Årsmöte. Bernt Granström om blå­sip­por. Avslutning av 50-års­fi­ran­det. Tisdag 18 mars »Buskar och träd« – Kenneth Lorentzon. Torsdag 24 april »Trädgårdsdesign – hur lyc­kas jag?« Landskapsarkitekten Stina Linder ger oss »inspi­ra­tion och tan­kar om vad som är vik­ti­gast för att få till en vac­ker träd­gård att tri­vas i«. Alla möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps.

Saffranskrokus (Crocus sativus). Foto: Maj-Lis Åkesson.

Hemlig jubileumsresa 7 september 2013

Vi kom­mer att erbju­da en spän­nan­de endags­re­sa lör­dag 7 sep­tem­ber till en des­ti­na­tion vi tänk­te skul­le vara hem­lig. Vi tror att ni tyc­ker det kunde vara kul och räk­nar med att fylla en buss med glada även­ty­ra­re. Lördag 7 sep­tem­ber kloc­kan 8 star­tar vår buss­re­sa från Alnarp till hem­lig ort. Vi är hemma igen kloc­kan 19. Däremellan ska vi till en plant­sko­la, dric­ka eget med­havt kaffe, åka buss och äta mid­dag på ett värds­hus. Där möter vår guide oss för vida­re upp­täckts­färd. Resan är inte så lång (17 mil enkel resa) och gui­den heter Kenneth Lorentzon. Det är en resa du måste följa med på! Jubileumspris 375 kronor/person Anmälan till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, senast den 26 augusti. Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.