Alla inlägg taggade med: Kenneth och Lisbeth Olsson

Hos Gyllstedts. Privat foto.

Öppen trädgård i Svedala-Skurup 15 juni

Söndagen 15 juni är det fyra öppna träd­går­dar i trak­ten av Svedala och Skurup. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Kenneth & Lisbeth Olsson Flera mind­re träd t.ex. maac­kia, ambra­träd, snö­droppsträd och snöflocks­träd, orkidéer och glas­bär. Kenneth & Lisbeth Olsson, Huggarevägen 17, Holmeja Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Mikael Olsson En träd­gård ska­pad för att njuta i. Träd och bus­kar är stom­men där peren­ner med sina blom­mor och vack­ra blad ska­par stäm­ning. Exotiska och tra­di­tio­nel­la väx­ter möter varand­ra bland upp­höj­da bäd­dar, vat­ten och många ute­plat­ser. Mikael Olsson, Nötesjövägen 123, Svedala Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Torbjörn & Margareta Söderlund Stor kupe­rad träd­gård, del­vis skött som anlagd natur­park med flera dam­mar. Tonvikt på träd, bus­kar och bambu. I träd­går­den finns även några ovan­li­ga peren­ner. Målet är en vac­ker träd­gård som inte krä­ver stän­digt arbe­te. Torbjörn & Margareta Söderlund, Sörbyholmsvägen 57, Anderslöv Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Erik & Marianne Gyllstedt Anläggningen av träd­går­den påbör­ja­des för cirka 13 år sedan. Tomten är på 5000 m² varav knappt hälf­ten är anlagd …