Lucka 9 – sommartulpan

Sommartulpaner (Tulipa sprengeri). Foto: Dan Abelin.
Bakom lucka 9 finns en sommartulpan från Kitte de Bruyn i Skånekretsens styrelse:

Jag äls­kar att skapa rum i träd­går­den och ”måla” med väx­ter. Min favo­rit­växt till kalen­dern är Tulipa spren­ge­ri – som­mar­tul­pa­nen – med dess vac­kert sir­li­ga stjälk och nic­kan­de blom­ma. Sommartulpanen är den tul­pan som blom­mar sist. Det kan vara svårt att få tag på lökar men de är lätta att fröså. Från sådd till blom­ma tar det cirka tre år.

Kitte de Bruyn

Läs mer om sommartulpan:
www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=1967
en.wikipedia.org/wiki/Tulipa_sprengeri

Sommartulpan (Tulipa sprengeri). Foto: Dan Abelin.
Sommartulpan (Tulipa spren­ge­ri). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.