Alla inlägg taggade med: klematis

Clematis 'Ester'. Foto: Karin Svensson Nygren.

Lucka 17 – Clematis ’Ester’

Sjutton också!!! Här kom­mer en lucka i elfte tim­men. Och det är inget mind­re än en tju­sig kle­ma­tis från Trädgårdsamatörernas riksord­fö­ran­de Karin Svensson Nygren: Clematis ’Ester’ är en favo­rit. Vi har gans­ka många klema­tis i träd­går­den. Väljer man några tidig­blom­man­de och några sen­blom­man­de så kan man ha här­lig blom­ning prak­tiskt taget hela som­ma­ren. Karin Svensson Nygren riksord­fö­ran­de Sällskapet Trädgårdsamatörerna tradgardsamatorerna.nu www.facebook.com/tradgardsamatorerna Läs mer om kle­ma­tis: cedergrens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=21 linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/clema/welcome.html

Clematis integrifolia. Foto: Elisabeth Johansson.

Lucka 8 – helbladig klematis

Vår andra jul­ka­len­der­vec­ka bör­jar med en gäst­luc­ka från Gotland och Elisabeth Johansson: 2009 köpte jag frö från Impecta av en Clematis integri­fo­lia alba. Mina perenn­såd­der – bor på Gotland – ham­nar all­tid ute i kylan från novem­ber till feb­ru­a­ri och får sköta sig själ­va med hjälp av snö, regn, kylan och sol. Krukar om de små plan­tor­na på sen­som­ma­ren varje år och för­und­ras all­tid över hur ett litet frö kan utveck­las. I april 2014 fick en av kru­kor­na en per­ma­nent plats ute på en av mina kolo­ni­lot­ter. Döm om min för­vå­ning när jag upp­täck­te att plan­tan fått knop­par och utveck­la­de sig till en verk­lig skön­het. Glad över ”hög­vins­ten” la jag ut en bild på Facebook i en av de grup­per jag föl­jer. Genast rea­ge­ra­de en föl­ja­re och ville ha nam­net på skön­he­ten. Namnlös, sva­ra­de jag, varpå föl­ja­ren döpte den till ’Drottning Elisabeths kjor­tel’. Det köpte jag direkt! Elisabeth Johansson ord­fö­ran­de i Trädgårdsamatörerna Gotlandskretsen www.tradgardsamatorerna-gotland.se www.facebook.com/groups/283388755918538/ Läs mer om hel­bla­dig kle­ma­tis och kle­ma­tis i all­män­het: www.odla.nu/inspiration/integrifolia-gruppen www.finegardening.com/solitary-clematis-clematis-integrifolia

Trumpetklematis (Clematis heracleifolia 'Cassandra'). Foto: Gert-Inge Persson.

Lucka 3 – trumpetklematis

Bakom ons­da­gens lucka finns en trum­pet­kle­ma­tis (Clematis heraclei­fo­lia ’Cassandra’) från Gert-Inge Persson i Rydebäck: Det är en gans­ka oan­sen­lig halv­bus­ke ända tills man går lite närm­re och stu­de­rar de fan­tas­tis­ka små kloc­kor­na – trum­pe­ter­na. Hos mig växer den i en blan­dad rabatt där den år efter år, efter lite puts­ning på våren, ger en rik­lig och lång­va­rig blom­ning. Värd att satsa på! Gert-Inge Persson Läs mer om trum­pet­kle­ma­ti­sen ’Cassandra’: www.clematisinternational.com/page141.html