Lucka 17 – Clematis ’Ester’

Clematis 'Ester'. Foto: Karin Svensson Nygren.
Sjutton också!!! Här kommer en lucka i elfte timmen. Och det är inget mindre än en tjusig klematis från Trädgårdsamatörernas riksordförande Karin Svensson Nygren:

ClematisEster’ är en favo­rit. Vi har gans­ka många klema­tis i träd­går­den. Väljer man några tidig­blom­man­de och några sen­blom­man­de så kan man ha här­lig blom­ning prak­tiskt taget hela sommaren.

Karin Svensson Nygren
riksordförande
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
tradgardsamatorerna.nu
www.facebook.com/tradgardsamatorerna

Läs mer om klematis:
cedergrens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=21
linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/clema/welcome.html

Clematis 'Ester'. Foto: Karin Svensson Nygren.
Clematis ’Ester’. Foto: Karin Svensson Nygren.

Clematis lanuginosa RHS

Lucka 8 – helbladig klematis

Clematis integrifolia. Foto: Elisabeth Johansson.
Vår andra julkalendervecka börjar med en gästlucka från Gotland och Elisabeth Johansson:

2009 köpte jag frö från Impecta av en Clematis integri­fo­lia alba. Mina perenn­såd­der – bor på Gotland – ham­nar all­tid ute i kylan från novem­ber till feb­ru­a­ri och får sköta sig själ­va med hjälp av snö, regn, kylan och sol. Krukar om de små plan­tor­na på sen­som­ma­ren varje år och för­und­ras all­tid över hur ett litet frö kan utveck­las. I april 2014 fick en av kru­kor­na en per­ma­nent plats ute på en av mina kolo­ni­lot­ter. Döm om min för­vå­ning när jag upp­täck­te att plan­tan fått knop­par och utveck­la­de sig till en verk­lig skön­het. Glad över ”hög­vins­ten” la jag ut en bild på Facebook i en av de grup­per jag föl­jer. Genast rea­ge­ra­de en föl­ja­re och ville ha nam­net på skön­he­ten. Namnlös, sva­ra­de jag, varpå föl­ja­ren döpte den till ’Drottning Elisabeths kjor­tel’. Det köpte jag direkt!

Elisabeth Johansson
ord­fö­ran­de i Trädgårdsamatörerna Gotlandskretsen
www.tradgardsamatorerna-gotland.se
www.facebook.com/groups/283388755918538/

Läs mer om hel­bla­dig kle­ma­tis och kle­ma­tis i allmänhet:
www.odla.nu/inspiration/integrifolia-gruppen
www.finegardening.com/solitary-clematis-clematis-integrifolia

Clematis integrifolia (dessin)

Clematis integrifolia. Foto: Elisabeth Johansson.
Clematis integri­fo­lia. Foto: Elisabeth Johansson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.