Besök Klinta Trädgård 3 september 2016

På Klinta Trädgård maj 2016. Foto: Dan Abelin.

I okto­ber 2015 tog Peter Korn och Julia Andersson över det anri­ka Klinta Kryddor & Grönt. De kal­lar nu plat­sen för Klinta Trädgård. Där pla­ne­rar de att utveck­la träd­går­den vida­re och göra den till sin – ja, göra den så vac­ker de kan!

Tomten är på 10.000 m2. Centralt i träd­går­den är växt­hu­set på 600 m2 med flera mind­re växt­hus inuti. Runt om pla­ne­ras ett sol­dränkt torg, en ned­sänkt träd­gård, köks­träd­gård, fukt­par­ti­er, wood­land och rabat­ter av olika slag. Allt detta är fort­fa­ran­de i pla­ne­rings­sta­di­et, men träd­går­den har redan många kva­li­te­ter att visa upp.
Efter en inle­dan­de guid­ning, cirka 30 minu­ter, får ni fritt stro­sa runt i träd­går­den. Ta gärna med egen fika­korg, det finns många sitt­plat­ser runt om i trädgården.

Läs mer på www.klintatradgard.se
Alla med­lem­mar är hjärt­ligt välkomna!

När: Lördag 3 sep­tem­ber kl. 14.
Plats: Snogeröd Klinta 660, cirka en mil söder om Höör, längs väg 23.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

PS. Det kom­mer fin­nas väx­ter till försäljning …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.