Lucka 16 – kopparlönn

Kopparlönn (Acer griseum). Foto: Cecilia Urbanyik.

Den sex­ton­de luc­kan i kalen­dern kom­mer från Cecilia Urbanyik i Vellinge:

Jag heter Cecilia Urbanyik och job­bar, sedan många år, i Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge. En av mina favo­rit­väx­ter är Acer gri­se­um, kop­par­lönn, som har många fina kvaliteter.

Kopparlönn med vac­ker bark som har ett högt pryd­nads­vär­de. Kopparlönnen pas­sar in i mind­re träd­går­dar, eftersom den växer lång­samt och når tre meter efter cirka tio år! Lövsprickningen bju­der på en oran­ge­brun färg­ton som över­går till rosa sedan blir det helt grönt. Trädet är mest effekt­fullt under höst/vinter, då den koppar­bru­na glän­san­de och fla­gan­de bar­ken på stam­men och de gröv­re gre­nar­na trä­der fram. Färgsprakande höst­färg vil­ket går i varma röda toner. Kopparlönnen vill stå i luc­ker väl­drä­ne­rad mull­rik jord i ett skyd­dat läge.

Läs mer om vad man bör tänka på då man plan­te­rar ett träd.

PS. Cecilia Urbanyiks första­handsval råka­de fak­tiskt vara ambra­träd (Liquidambar sty­ra­ci­flua) – se går­da­gens lucka. Där hon tip­sar om sor­ten ’Slender Silhuette’ – ”en fin sort med sin nätta, smala kron­form som plat­sar även i mind­re trädgårdar.”

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.