Alla inlägg taggade med: Kristinelunds Trädgård

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Öppen trädgård i nordöstra Skåne 9 juni 2013

Söndagen 9 juni 2013 är det den andra dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. OBS! Kjell-Arne Olssons träd­gård (Vanneberga, Vinslöv) utgår tyvärr p.g.a. häl­so­skäl. Viveca & Inge Knutsson Innehållsrik vil­la­träd­gård på starkt kupe­rad tomt. Många lök­väx­ter, alpiner/stenpartiväxter och peren­ner, träd och bus­kar, sär­skilt städ­segrö­na. Stora sam­ling­ar av släk­ten som Buxus, Ilex, Kalmia, Pieris, Erica samt dvärgrho­do­dendron. Tillsammans med ett par hund­ra dvärg­barr­väx­ter gör detta träd­går­den sevärd året runt. Viveca & Inge Knutsson, Fläderstigen 25, Knislinge Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Rickard & Inger Knutsson Trädgården är upp­byggd av en vin­ter­grön stom­me med upp­höj­da bäd­dar och i vissa styc­ken lite japansk inspi­re­rad. Några lite ovan­li­ga träd och bus­kar. Strukturen är lugn, har­mo­nisk och lite strikt. Som kom­ple­ment till det gröna finns svar­ta plank, pavil­jong och fon­tän. Trädgårdens stor­lek är cirka 1200 m². Rickard & Inger Knutsson, Tallvägen 15, Åhus Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Eric & Birgitta Andersson Kulturminnesmärkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Vårt motto är att njuta av en …