Alla inlägg taggade med: lilja

Liljan 'Sixten'. Foto: Dan Abelin.

Lucka 2 – liljan ’Sixten’

Bakom kalen­derns andra lucka finns en växt från Birgitta Petterssons träd­gård: Liljan ’Sixten’ och jag träf­fa­des våren 2013 när jag (som då var ord­fö­ran­de i Skånekretsen) var till­sam­mans med fem­ton nybör­ja­re och tit­ta­de på Inger Perssons träd­gård på Råå. Förutom att Ingers träd­gård är under­bar med väx­ter som man bara ”vill ha”, så fick vi alla varsin liten lil­je­plan­ta som Inger kal­la­de ’Sixten’. Hemma sat­tes lil­jan i en växt­bänk och glöm­des av, tills i våras då plan­te­ra­de jag den … och glöm­de av. I slu­tet av augusti så blom­ma­de ’Sixten’ … och jag blev för­äls­kad. Birgitta Pettersson PS. Vad som är Sixtens rik­ti­ga namn vet jag inte. Läs mer om lil­jor i all­män­het: www.odla.nu/inspiration/stralande-liljor‑0 Liljan ’Sixten’. Foto: Dan Abelin.

Lilium nepalense

Lilium nepa­len­se – elfen­bens­lil­ja, cre­me­vit med vin­röd insi­da, John Taylors favo­rit, 1 st./60:- UTGÅR – SLUT HOS LEVERANTÖREN Så här skri­ver Marie Hansson om elfen­bens­lil­jan i Lökar & knö­lar: Elfenbenslilja anses svårod­lad och dåligt här­dig vil­ket säker­li­gen beror på att den gil­lar rik­tigt torra vint­rar och krä­ver svala växt­plat­ser, men också vill ha bra med vat­ten under till­växt. Läs mer och se bil­der: Allt om Trädgårds fak­ta­bank Gardeners’ World Tillbaka till löklistan

Crocus 'Blue Pearl'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2013

Vi har beställt 48 sor­ter i år och lite stör­re kvan­ti­tet än tidi­ga­re om åren. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tis­dag 24 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Mona Wembling och berät­tar om »Samplanteringar – från bit­ti­da till sent«. Klicka på nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion. Observera att fem av sor­ter­na sak­na­des i leve­ran­sen och två har till­kom­mit. De sor­ter som har till­kom­mit är Narcissus bul­boco­di­um ’Golden Bells’ (ersät­ter Narcissus ’Diamond Ring’ och får num­mer 29 på mötet) och Tulipa ’Lady Jane’ (ersät­ter Tulipa ’Honky Tonk’ och får num­mer 47 på mötet). Allium ’Jackpot’ – vio­let­ta blom­mor i maj–juni, 70–90 cm, 3 st./45 kr Allium ’Gladiator’ – lila, svä­var högt i maj, 125 cm, 3 st./35 kr Allium ’Purple Rain’ – mörkt pur­pur, maj–juni, 80–100 cm, 5 st./20 kr Allium ’His Excellency’ – blå­li­la bol­lar i juni, 90–110 cm, 3 st./35 kr Anemone blan­da ’White Splendour’ – vit bal­kan­sip­pa, 10 st./15 kr Camassia leicht­li­nii ’Blue Heaven’ – stjärn­hy­a­cint, juni, 60–70 cm, 3 st./25 kr Colchicum spe­ci­o­sum ’Album’ – vit tid­lö­sa, 1 st./25 kr Corydalis soli­da ’White Swallow’ – hel­vit, säker …