Alla inlägg taggade med: Madeleine Almér

Iskonvaljer. Foto: Madeleine Almér.

Lucka 24 – iskonvaljer

En rik­tigt god jul! öns­kar Skånekretsens ord­fö­ran­de Madeleine Almér er alla med iskon­val­jer, Convallaria maja­lis: En äls­kad vår­blom­ma som jag all­tid ploc­kat till mors dag. Förr till min mor, nu till mina barns mor … Var myc­ket lyck­lig över att de triv­des i min träd­gård, men de triv­des för bra. Jag hade inte läst på i Karin Berglunds bok Din träd­gård där hon skri­ver att plat­sen för lil­je­kon­valj ska väl­jas med omsorg, eftersom de spri­der sig ohäm­mat. De trivs i halv­skug­ga i wood­land. Det finns även den dubb­la (så åtrå­värd!) ’Flore Pleno’ och en rosa (var. rosea). Den sist­nämn­da arten blev tyvärr kort­va­rig i min träd­gård. I Kerstin Ljungqvists bok Nyttans väx­ter skri­ver hon att det finas­te med lil­je­kon­val­jen är den ljuva dof­ten. På den tiden vi hade ett ”bloms­ter­språk” sig­na­le­ra­de lil­je­kon­val­jer i brud­bu­ket­ten att bru­den var oskuld. Dess gif­tig­het har vari­e­rat över åren, men den har varit kraf­tigt över­dri­ven. Jag kom­mer ihåg när man sa att vatt­net de stått i var gif­tigt att dric­ka. Varför man nu skul­le göra det? Om man äter bären trots dess obehagliga …