Alla inlägg taggade med: Malmö Garden Show

Utställningsträdgården I huvet på en amatör fyra dagar innan öppnandet. Foto: Lotta Björnlund.

I huvet på en amatör (Malmö Garden Show 31 maj–2 juni)

Vi vill illu­stre­ra det ibland något röri­ga men ack så trev­li­ga till­stån­det i varje träd­gård­s­ama­törs ”verk­stad”. Här kom­po­ste­ras, blan­das jord för olika pro­jekt, stick­lings­för­ö­kas och så sår vi – pre­cis allt och lite till. Ständigt nya pro­jekt på gång, här ska det så små­ning­om bli en ny perenn­ra­batt. Skånekretsen – med vice­ord­fö­ran­de Lotta Björnlund i spet­sen – byg­ger en utställ­nings­träd­gård till Malmö Garden Show. Välkommen att besö­ka vår träd­gård mel­lan fre­da­gen den 31 maj och sön­da­gen den 2 juni! Evenemanget på Facebook.   Stort tack till våra spon­so­rer av väx­ter och mate­ri­al till utställningsträdgården!