Lucka 20 – vårljung

Erica carnea 'Arro'. Foto: Martha Ristorp.
I lucka 20 är det Martha Ristorp från Bohuslän-Dalslandskretsen som presenterar sin favoritväxt:

Vårljungen, Erica car­nea, är inte bara en av mina favo­rit­väx­te­ri träd­går­den utan lika vik­tigt för mig är att den även är favo­rit för vårens förs­ta hung­ri­ga hum­lor. Den har sina knop­par klara redan på hös­ten och med sina städ­segrö­na barr täc­ker den nu den nakna mar­ken och ger färg åt den annars nu grå­ble­ka trädgården.
Det finns många namn­sor­ter av vår­ljung med vari­a­tio­ner på plan­tans växt­sätt, höjd, bar­rens och blom­mor­nas färg. Odlar man några olika namn­sor­ter, kan man ha blom­man­de ljung från bör­jan av janu­a­ri till långt in i maj. Lättskötta favo­ri­ter som är vack­ra året runt. Det enda de behö­ver är att få är en solig, kalk­fri plats att växa på, lite extra vat­ten innan de eta­ble­rat sig och en klipp­ning efter blom­ning­en i maj så att plan­tan hål­ler sig kom­pakt och bil­dar nya grenar.
Erica car­nea ’Arro’ är en fan­tas­tiskt rik­blom­man­de, tät och kom­pakt vår­ljung med blågrö­na barr som ursprung­li­gen kom­mer från Brita Johansson träd­gård i Vargön.

Martha Ristorp
Ljungskile
www.stabod.se

Läs mer om vårljung:
www.odla.nu/vaxtlexikon/varljung
www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3295507/How-to-grow-Erica.html

Erica carnea. Foto: Martha Ristorp.
Erica car­nea. Foto: Martha Ristorp.
Erica carnea 'Arro'. Foto: Martha Ristorp.
Erica car­nea ’Arro’. Foto: Martha Ristorp.

Resa till Bohuslän den 9–10 augusti 2014

Kaprifol – Bohusläns landskapsblomma. Foto: Dan Abelin.
Obs! Denna resa är genomförd!

Under dag 1 ska vi besö­ka Owe Jaktlunds träd­gård, äta lunch på det anri­ka Råda Säteri i Mölnlycke, gå en sten­trap­pa ner och besö­ka Gerben Tjeerdsmas plant­sko­la, åka till Dals Rostock och hälsa på Bertil Larsson (STA:s frö­ge­ne­ral) och bota­ni­se­ra i hans växtrike.

I Dals Rostock finns också vårt Hotell Kroppefjäll, där vi ska över­nat­ta. En god buffé blir avslut­nings­mål­ti­den för dag 1, sen kry­per vi till kojs.

Dag 2. Först äter vi en närings­rik­tig fru­kost sen åker vi till Tommy Ahnby – eller Gullmarsfjordens Plantskola som det egent­li­gen heter. Där stan­nar vi länge …

Vårt sista träd­gård­be­sök gör vi hos Martha Karlsson-Ristorps här­li­ga träd­gård i Ljungskile.

Men innan besö­ket hos Martha har vi ätit lunch vid Lyckorna Brygga Kök & Bar också i Ljungskile pre­cis vid havet. 

Efter Ljungskile-besö­ken reser vi hem.

Priset för allt detta är 2080 kro­nor. Det finns några få plat­ser kvar (9 juni). Anmäl dig så fort som möj­lig till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, dock senast 5 juli. Betala din resa senast den 15 juli.

Obs! Denna resa är genomförd!

Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till en resa. Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens plus­gi­ro 53 53 65–1

PS
På Skånekretsens Facebooksida hit­tar man nu (11 augusti 2014) några bil­der från resan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.