Vårens medlemsblad på väg

Oktoberstormhatt (Aconitum carmichaelii). Foto: Dan Abelin.

Medlemsbladet för våren 2015 är just nu på pos­ten och kom­mer för­hopp­nings­vis till med­lem­mar­na vil­ken dag som helst. Under tiden kan man läsa det på nätet:

Höstens medlemsblad kommer snart

Medlemsbladet hösten 2014

Medlemsbladet för hös­ten 2014 är tyvärr fort­fa­ran­de (16 augusti) på tryc­ke­ri­et, men för­hopp­nings­vis kan det skic­kas ut till med­lem­mar­na nu i vec­kan som kom­mer. Under tiden kan man läsa det på nätet:

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.