Lucka 4 – sydbok

Nothofagus antarctica – rama con brotes. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothofagus_antarctica_-_rama_con_brotes.JPG
Lotta Björnlund – avgående kassör i Skånekretsen – rekommenderar fjärde december varmt sydboken (Nothofagus antarctica):

Hos mig på slät­ten står de i ler­jord och gans­ka vindutsatt:

  • ett enstam­migt träd cirka tio år går snart upp i nock på huset,
  • num­mer två växer som ett fler­stam­migt buskträd,
  • num­mer tre har form­klipp­ta bol­lar och sam­sas med hostor och Ilex,
  • num­mer fyra är en lite rac­ka­re som växer i tråg.

Perfekt i en liten träd­gård för den som ändå vill ha ett träd med sina små blad som gul­nar på hösten.

Lotta Björnlund

Bild:

”Nothofagus antar­cti­ca – rama con bro­tes”. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothofagus_antarctica_-_rama_con_brotes.JPG

Läs mer om sydboken:
malmotrad.tumblr.com/post/92753383681/nothofagus-antarctica-sydbok-chilebok-ett

Nothofagus antarctica uliginosa 136-8314

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.