Lucka 8 – nyzeeländskt lin

Nyzeeländskt lin (Phormium tenax 'Pink Stripe'). Foto: Anne-Li Hartmann-FitzGerald.

Lucka 8 i jul­ka­len­dern kom­mer från Anne-Li Hartmann-FitzGerald i Malmö:

Jag kän­ner mig lyck­ligt lot­tad som inte behö­ver avstå en växt bara för att den är så kal­lat ”tvek­samt här­dig”. Många exo­ter och zonknäckar­väx­ter får där­för bo i min trädgård.

Phormium tenax, nyzee­ländskt lin, är ett myc­ket deko­ra­tivt och exo­tiskt ran­digt gräs som kom­mer i många olika fär­ger. Blir dryga metern högt hos mig. Det har visat sig vara mer tåligt än för­vän­tat och kan milda vint­rar även över­vint­ra i kruka. På bil­den sor­ten ’Pink Stripe’ som följ­de med hem från en träd­gårds­re­sa till Irland.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.