Lucka 22 – pioner

Paeonia rockii på Örtagårdens plantskola. Foto: Anna M Hansson.
I lucka 22 hittar vi pioner från Olof H Christerson i Svalöv:

Pioner, pio­ner, pio­ner en masse! Dessa fan­tas­tis­ka skön­he­ter i träd­går­den som tidigt ger ett sådant över­flöd av blom­ning. Pioner har inga pro­blem: de är fris­ka, de är rik­blom­man­de och de är här­di­ga. (Ok, om san­ning ska fram: rådjur, har­kran­kar och odla­ren som plan­te­rar för djupt är utmaningarna.)
Min kär­lek till dessa skön­he­ter (som finns i for­mer­na örtar­ta­de, vedar­ta­de och Itoh-hybri­der) kom till mig helt klart för några år sedan och jag är fort­fa­ran­de för­äls­kad. Jag har också fun­nit många vän­ner i lan­det och inter­na­tio­nellt som har samma passion …

Visste du att:

  • De örtar­ta­de pio­ner­na behö­ver en ”rik­tigt” vin­ter. Pioner är bland det mest här­di­ga vi har.
  • För att få pio­ner till snitt­blom­mor i augusti så odlas dessa skön­he­ter i bland annat Alaska och Finland.
  • Det finns i dag en intres­se­för­e­ning för pio­ner: Svenska Pionsällskapet (se nedan).
  • Mutan (butan) är det kine­sis­ka (japans­ka) nam­net för just denna kej­ser­li­ga blomma.
  • ’Karl Rosenfield’: En örtar­tad, här­ligt djupröd pion utan doft. Senblommande. En bra sort att börja din sam­ling med.
  • Pionens dag är den 18 juni årli­gen. Besök gärna en vis­nings­träd­gård då för mer inspiration.

Olof H Christerson
Olma gård, Svalöv

Samtliga pion­bil­der av Anna M Hansson.
annama-trdgslivannatliv.blogspot.se

Svenska Pionsällskapet:
pionisten.se
www.facebook.com/groups/701263456590920/

Läs även mer om pio­ner här:
www.americanpeonysociety.org
www.danskpaeonselskab.dk

'Karl Rosenfield'. Foto: Anna M Hansson.
’Karl Rosenfield’. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia suffruticosa i Ulriksdals Trädgård på Kivik. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia suff­ru­ti­co­sa i Ulriksdals Trädgård på Kivik. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia rockii i Ronneby brunn. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia roc­kii i Ronneby brunn. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia rockii på Örtagårdens plantskola. Foto: Anna M Hansson.
Paeonia roc­kii på Örtagårdens plant­sko­la. Foto: Anna M Hansson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.