Alla inlägg taggade med: Olof H Christerson

Paeonia rockii på Örtagårdens plantskola. Foto: Anna M Hansson.

Lucka 22 – pioner

I lucka 22 hit­tar vi pio­ner från Olof H Christerson i Svalöv: Pioner, pio­ner, pio­ner en masse! Dessa fan­tas­tis­ka skön­he­ter i träd­går­den som tidigt ger ett sådant över­flöd av blom­ning. Pioner har inga pro­blem: de är fris­ka, de är rik­blom­man­de och de är här­di­ga. (Ok, om san­ning ska fram: rådjur, har­kran­kar och odla­ren som plan­te­rar för djupt är utma­ning­ar­na.) Min kär­lek till dessa skön­he­ter (som finns i for­mer­na örtar­ta­de, vedar­ta­de och Itoh-hybri­­der) kom till mig helt klart för några år sedan och jag är fort­fa­ran­de för­äls­kad. Jag har också fun­nit många vän­ner i lan­det och inter­na­tio­nellt som har samma pas­sion … Visste du att: De örtar­ta­de pio­ner­na behö­ver en ”rik­tigt” vin­ter. Pioner är bland det mest här­di­ga vi har. För att få pio­ner till snitt­blom­mor i augusti så odlas dessa skön­he­ter i bland annat Alaska och Finland. Det finns i dag en intres­se­för­e­ning för pio­ner: Svenska Pionsällskapet (se nedan). Mutan (butan) är det kine­sis­ka (japans­ka) nam­net för just denna kej­ser­li­ga blom­ma. ’Karl Rosenfield’: En örtar­tad, här­ligt djupröd pion utan doft. Senblommande. En bra sort att börja din sam­ling med. Pionens dag är den 18 …