Alla inlägg taggade med: Patrick Bellan

Mammutträd (Sequoiadendron giganteum). Foto: Dan Abelin.

Trädvandring i Millennieskogen (23 april 2022)

Trädvandring med Patrick Bellan lör­da­gen 23 april kloc­kan 14 i Millennieskogen i Malmö. Du anmä­ler dig via e‑post till anettethomasson@hotmail.com senast 20 april (och får där­ef­ter infor­ma­tion om sam­lings­plats med mera). Läs mer om Millennieskogen här: malmo.se/Uppleva-och-gora/Natur-och-parker/Lindangelunds-rekreationsomrade.html sydvast.se/projekt/lindangelund/ Tid: Lördag 23 april 2022 kloc­kan 14–15.30. Plats: Lindängelund, Malmö.

Cedertuja (Calocedrus decurrens). Foto: Patrick Bellan.

Lucka 21 – cedertuja

Lucka 21 kom­mer från Patrick Bellan, uni­ver­si­tets­ad­junkt vid SLU och träd­kon­sult: Calocedrus decur­rens – ceder­tu­ja. Barrväxterna har all­tid legat mig varmt om hjär­tat, sär­skilt under rådan­de säsong. Ett träd som får brös­tet att bulta extra hårt är ceder­tu­jan. Frisk och liv­lig i fär­gen och med busi­ga barr­vip­por. Annars är kropp­s­prå­ket sma­lax­lat och strikt. Det är som att man får två väx­ter till pri­set av ett. Till skill­nad från exem­pel­vis tujor­na, fun­ge­rar ceder­tu­jan bra i torra, soli­ga och varma lägen, något som gör den till en bra kan­di­dat för mor­gon­da­gens gatu­rum. Få namn­sor­ter finns att till­gå, men den gul­bro­ki­ga sor­ten ’Aureovariegata’ till­hör inte ovan­lig­he­ter­na. Tillsammans med rosablom­man­de mag­no­lia kan det dock bli för myc­ket för den kräs­ma­ga­de. Hellre då en grupp grön­bar­ri­ga, som ett jul­kort från Kaliforniens sol­dränk­ta dalar. En här­lig vita­mi­nin­jek­tion när vin­ter­var­da­gen är brun och grå. Fler tips från ”träd­de­tek­ti­ven” Patrick Bellan finns bland annat på tumblr.