Gräs + lökmöte (25 september 2018)

Miscanthus sp. Foto: Dan Abelin.

Poul Henrik Holm Petersen kom­mer till Alnarp 25 sep­tem­ber och berät­tar om odling av gräs i träd­går­den. Därefter är det för­sälj­ning av årets lökar.

Poul Henrik Holm Petersen dri­ver Overdam Planteskole i Hørsholm, spe­ci­a­li­se­rad på gräs. Plantskolan grun­da­des av hans för­äld­rar och på 1960-talet inspi­re­ra­des de av grä­sens mång­fa­cet­te­ra­de använd­ning efter kon­takt med Karl Foerster.

Tid: Tisdag 25 sep­tem­ber 2018 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Årets löklista 2018

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 51 olika sor­ter i år och 42 sor­ter leve­re­ra­des (180918: se upp­da­te­rad löklis­ta nedan). Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tis­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Poul Henrik Holm Petersen och berät­tar om gräs.

Ladda hem en pdf med årets upp­da­te­ra­de löklis­ta här:
loklista2018.pdf

 1. Allium deci­pi­ens, rosa, 50 cm, blom­mar sent, 3 st./20:-
 2. Allium ’Purple Suze’, blå­li­la, 100 cm, blom­mar länge, 3 st./45:-
 3. Allium ’Cameleon’, vit-rosa, låg, 5 st./15:-
 4. Asarum max­i­mum, pan­da­has­selört, svart-vit blom­ma, läc­ker, 1 st./60:- – LEVERERAS EJ!
 5. Chionodoxa for­be­sii ’Blue Giant’, vårstjärna,10 st./15:-
 6. Corydalis soli­da ’White Knight’, stor nun­neört, 1 st./35:-
 7. Crocus can­cel­la­tus, vit-blå, höst­blom­man­de, 5 st./25:- – LEVERERAS EJ!
 8. Crocus mix, små­blom­man­de, 20 st./15:-
 9. Crocus biflo­rus ’Fairy’, vit bägar­kro­kus, 3 st./25:-
 10. Crocus chry­sant­hus ’Romance’, svagt gul bägar­kro­kus, 20 st./15:-
 11. Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’, vit & pur­pur, 5 st./15:-
 12. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, pur­pur­blå, 10 st./10:-
 13. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Early Fantasy’, rosa-apri­kos kej­sar­kro­na, 1 st./40:-
 14. Fritillaria per­si­ca ’Twin Towers Tribute’, näs­tan svart klock­lil­ja, 1 st./45:-
 15. Fritillaris oli­vi­e­ri, pur­pur-grön, 3 st./35:-
 16. Galanthus woro­nowii, snö­drop­pe m. glän­san­de blad, 10 st./20:-
 17. Hyacinthoides non-scrip­ta, eng­elsk klock­hy­a­cint, blå, 5 st./15:-
 18. Iris unguicu­la­ris, dof­ti­ris, blå, 1 st./35:-
 19. Iris hoo­gi­a­na, side­ni­ris, blå, 3 st./45:-
 20. Iris (Louisiana-Gruppen) ’Black Gamecock’, dam­mi­ris, mörk­blå, 3 st./50:-
 21. Iris wino­gra­dowii, gul våri­ris, 1 st./25:- – LEVERERAS EJ!
 22. Leucojum aestivum ’Gravetye Giant’, som­marsnö­kloc­ka, vit, hög, 5 st./25:-
 23. Lilium (Asiatiska Gruppen) ’Netty’s Pride’, vit & mörk­röd, 3 st./30:-
 24. Lilium (Martagon-Gruppen) ’Gaybird’, rosa & crème, 1 st./20:-
 25. Muscari lati­fo­li­um ’Grape Ice’, bred­bla­dig pärl­hy­a­cint, blå-gul-vit, 3 st./20:- – LEVERERAS EJ!
 26. Narcissus ’Jersey Lace’, vit, gul m. oran­ge trum­pet, 5 st./20:-
 27. Narcissus × incom­pa­ra­bi­lis ’Dreamlight’, vit, gul med röd ring, 5 st./25:-
 28. Narcissus ’Madison’, vit m. oran­ge rufs, 5 st./20:-
 29. Narcissus (Triandrus-Gruppen) ’Rippling Waters’, svagt gul & vit, 5 st./20:- – LEVERERAS EJ!
 30. Narcissus (Triandrus-Gruppen) ’Hawera’, svagt gul, liten & nätt, 5 st./10:- – LEVERERAS EJ!
 31. Narcissus (Cyclamineus-Gruppen) ’Larkwhistle’, gul, 3 st./15:-
 32. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Sun Disc’, gul, liten & nätt, 10 st./15:- – LEVERERAS EJ!
 33. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Pueblo’, vit med svagt gul trum­pet, 5 st./15:-
 34. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, svagt gul, liten, 5 st./20:-
 35. Narcissus ’Freedom Stars’, vit m. svagt gul krona, 5 st./20:-
 36. Narcissus mix, små arter & hybri­der, 15 st./25:-
 37. Tulipa mar­jo­let­tii, svagt gul m. röd kant, 3 st./35:-
 38. Tulipa spren­ge­ri, som­mar­tul­pan, klar­röd, 1 st./50:- – LEVERERAS EJ!
 39. Tulipa poly­chro­ma, pors­lins­tul­pan, vit m. gul bas, 5 st./15:-
 40. Tulipa syl­ve­stris, vild­tul­pan, gul, 5 st./15:-
 41. Tulipa ’Black Jewel’, fran­stul­pan, mörk, näs­tan svart, 5 st./25:-
 42. Tulipa ’Big Smile’, enkel, sen, svagt gul, 5 st./15:-
 43. Tulipa ’Brown Sugar’, kop­par­ro­sa tri­umftul­pan, 5 st./15:-
 44. Tulipa ’Flaming Flag’, vit & pur­purstrim­mig tri­umftul­pan, 5 st./10:-
 45. Tulipa ’Negrita’, pur­pur tri­umftul­pan, 5 st./10:-
 46. Tulipa ’Negrita Double’, pur­pur, dub­bel, 5 st./15:-
 47. Tulipa ’Darwisnow’, vit tri­umftul­pan, 5 st./15:-
 48. Tulipa ’Request’, kop­par­fär­gad tri­umftul­pan, 5 st./15:-
 49. Tulipa ’Cherry Delight’, körs­bärs­röd, 5 st./15:- – LEVERERAS EJ!
 50. Tulipa ’Burgundy’, mörkt pur­pur, lil­je­blom­man­de, 5 st./20:-
 51. Tulipa ’Greenstar’, vit m. grön kant, lil­je­blom­man­de, 5 st./20:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.