Resa till Bohuslän den 9–10 augusti 2014

Kaprifol – Bohusläns landskapsblomma. Foto: Dan Abelin.
Obs! Denna resa är genomförd!

Under dag 1 ska vi besö­ka Owe Jaktlunds träd­gård, äta lunch på det anri­ka Råda Säteri i Mölnlycke, gå en sten­trap­pa ner och besö­ka Gerben Tjeerdsmas plant­sko­la, åka till Dals Rostock och hälsa på Bertil Larsson (STA:s frö­ge­ne­ral) och bota­ni­se­ra i hans växtrike.

I Dals Rostock finns också vårt Hotell Kroppefjäll, där vi ska över­nat­ta. En god buffé blir avslut­nings­mål­ti­den för dag 1, sen kry­per vi till kojs.

Dag 2. Först äter vi en närings­rik­tig fru­kost sen åker vi till Tommy Ahnby – eller Gullmarsfjordens Plantskola som det egent­li­gen heter. Där stan­nar vi länge …

Vårt sista träd­gård­be­sök gör vi hos Martha Karlsson-Ristorps här­li­ga träd­gård i Ljungskile.

Men innan besö­ket hos Martha har vi ätit lunch vid Lyckorna Brygga Kök & Bar också i Ljungskile pre­cis vid havet. 

Efter Ljungskile-besö­ken reser vi hem.

Priset för allt detta är 2080 kro­nor. Det finns några få plat­ser kvar (9 juni). Anmäl dig så fort som möj­lig till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, dock senast 5 juli. Betala din resa senast den 15 juli.

Obs! Denna resa är genomförd!

Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till en resa. Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens plus­gi­ro 53 53 65–1

PS
På Skånekretsens Facebooksida hit­tar man nu (11 augusti 2014) några bil­der från resan.

Växter jag odlar på Råda säteri (20 mars 2013)

Spindellilja (Hymenocallis x festalis 'Zwanenburg'). Foto: Dan Abelin.

Onsdagen 20 mars åker den neder­länds­ke träd­gårds­mäs­ta­ren Gerben Tjeerdsma ner från Mölnlycke till oss i Alnarp och berät­tar mer om de väx­ter som han odlar på Råda säte­ri. Så här står det om hans sam­ar­be­te med säte­ri­et på dess hem­si­da:

Gerben star­ta­de sin plant­sko­la 2005 och flyt­ta­de verk­sam­he­ten till Råda Säteri våren 2010. Samtidigt hjäl­per han till med att för­vand­la Säteriets träd­gård till en park värd ett besök.

Gerben har tidi­ga­re arbe­tat många år i Göteborgs bota­nis­ka träd­gård. Sedan juni 2008 arbe­tar han som träd­gårds­mäs­ta­re på Universeum i Göteborg. Läs mer om Gerben Tjeerdsma och på hans hem­si­da Gerbianska.com. Vi hop­pas så klart att han har med sig några av alla de fina lökar som han har till för­sälj­ning i sin web­bu­tik.

Onsdag 20 mars 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Gerben Tjeerdsma under föredraget 2013-03-20. Mobilfoto.
Gerben Tjeerdsma under före­dra­get 2013-03-20. Mobilfoto.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.