Lucka 12 – svalörten ’Collarette’

Ranunculus ficaria 'Collarette'. Foto: Mari Zander.
Fredagens växt är en lysande svalört från Mari Zander (styrelseledamot i Skånekretsen):

Ranunculus fica­ria ’Collarette’ är en av svalör­ter­na som jag gil­lar. Svalörten ses av många som ett ogräs, och det kan den ju vara också. Men det finns så många olika som för­tjä­nar att odlas och som inte spri­der sig lika inva­sivt som den van­li­ga. Dessutom blom­mar den tidigt på våren när man som mest läng­tar efter att träd­går­den ska sätta igång för säsong­en. Så börja spana efter den, för den för­tjä­nar en plats i din trädgård.

Mari Zander
Högestorp, Marieholm

Läs mer om svalört:
sv.wikipedia.org/wiki/Svalört
www.nrm.se/fakta-om-naturen/vaxter/landvaxter/varvaxter/svalort

Ranunculus ficaria Sturm59

Ranunculus ficaria 'Collarette'. Foto: Mari Zander.
Ranunculus fica­ria ’Collarette’. Foto: Mari Zander.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.