Rhododendron (5 december 2021)

Stures trädgård 25 maj 2021. Foto: Sture Bengtsson.

Höstens sista före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln sön­dag 5 decem­ber kloc­kan 13.00.

Sture Bengtsson är hor­to­nom och hans park­lik­nan­de träd­gård med rodo­dendron, mag­no­li­or och myc­ket annat har många fasci­ne­rats av. Korsningarna för att få fram vac­kert indu­ment på under­si­dan av rodo­dendro­nens blad är väl­kän­da. Denna sön­dag kom­mer att hand­la mest om rododendron.

Tid: Söndag 5 decem­ber 2021 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Lucka 17 – Rhododendron yunnanense

Yunnanskogsalpros (Rhododendron yunnanense). Foto Henrik Åström & Carina Fritzell).

Lucka 17 kom­mer från Henrik Åström och Carina Fritzell vid Sebbarps planthandel:

Denna fina Rhododendron yun­na­nen­se (yun­nan­skogs­al­pros) och ett fler­tal andra Rhododendron och mag­no­li­or växer i Sebbarp hos Henrik och Carina.

Det är en ren art som kom­mer från norra Burma och Kina (syd­öst­ra Tibet, norra Yunnan, syd­väst­ra Sichuan och Guizhou). Den kan dock vara lite käns­lig – ner till minus 18 gra­der – och bör plan­te­ras lite i skydd av andra Rhododendron. Men väl värd att prova, blom­ning­en är otro­ligt fin. Bilderna är från den 10 maj 2020.

Läs mer om släk­tet Rhododendron hos Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.

Yunnanskogsalpros (Rhododendron yunnanense). Foto Henrik Åström & Carina Fritzell).
Yunnanskogsalpros (Rhododendron yun­na­nen­se). Foto: Henrik Åström & Carina Fritzell.