Frökurs 6 oktober 2019

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Insamling, såtips och förvaring

Hur vet man när ett frö är moget för plock­ning? Vilket är det bästa sätt att samla in? Vad ska man tänka på när man sår? Var ska man för­va­ra de fröer man vill spara? Vi får väg­led­ning och prak­tisk genom­gång i ämnet.

Kursledare: Göran Fries, Anita Lassing och Agneta Bjarnevik.
Tid: Söndag 6 okto­ber kloc­kan 12–15.
Plats: Anitas träd­gård, Harrievägen 7, Väggarp (nära Örtofta, Eslöv).

Kursen är kost­nads­fri. Vi bju­der på lät­ta­re fika och ett litet häfte med frö­in­for­ma­tion. Insamlade frön kan tas med hem.

Max antal del­ta­ga­re: 12.
Anmälan: Görs till anita_lassing@hotmail.com senast 29 september.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.