Öppna trädgårdar 8 juli 2018

Hos Svenssons i Ystad. Privat foto.

Söndag 8 juli 2018 är det – tre – två öppna träd­går­dar i södra Skåne. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16!

Erik & Marianne Gyllstedt – INSTÄLLT

Obs! Tyvärr är den här öppna träd­går­den hos Gyllstedts inställd.
Trädgårdsintresset har all­tid fun­nits i famil­jen. Vi har bott i Nällevad i 19 år. Tomten är på drygt 5000 kvadrat­me­ter och själ­va träd­går­den lig­ger på knappt halva ytan. Trädgården har fått växa fram under flera år. Tomten slut­tar och nivåskill­na­der­na har vi löst med trap­por, murar, gång­ar och per­go­la. Erik står för kon­struk­tio­ner­na och Marianne för plan­te­ring­ar­na. Trädgården är inde­lad i rum och varje del byg­ger på ett eget tema. Växtvalet vari­e­rar allt från rho­do­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och ett antal perenner.
Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevad 116, Skurup
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Annika & Lars Svensson

En grön oas ute på lan­det. En träd­gård under upp­bygg­nad med peren­ner, bus­kar och träd som till­sam­mans med tro­pis­ka fåg­lar i vol­jä­rer blir en skön blandning.
Annika & Lars Svensson, Skivarp 1647, Skivarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Svenssons i Skivarp. Privat foto.
Hos Svenssons i Skivarp. Privat foto.
Siv & Sven Svensson

Trädgården är upp­de­lad i olika delar med träd och bus­kar, och inne­hål­ler 250 olika fuch­si­or och 50 olika dah­li­or. Bilden överst är från Siv och Sven Svenssons träd­gård (pri­vat foto).
Siv & Sven Svensson, Kristianstadvägen 366, Ystad
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Fler öppna trädgårdar 2018

Årets öppna träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.