Lucka 10 – skenkamelia

Japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia). Foto: Karin Berglund.

Den tion­de luc­kan i Skånekretsens jul­ka­len­der är en växt från för­fat­ta­ren Karin Berglund (hon kom­mer till oss 23 mars 2021):

Finaste trä­det i min träd­gård är en jät­tes­tor japansk sken­ka­me­lia, Stewartia pseudo­camellia. Den står lite trångt så den växer på höj­den i stäl­let för på bred­den. Säkert åtta meter hög och helt över­sål­lad av de vack­ras­te vita blom­mor på för­som­ma­ren. Spännande bark och en brin­nan­de höst­färg – en älskling.

Karin Berglunds senas­te bok heter Det var en gång en träd­gård.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.