Ornithogalum magnum

Ornithogalum mag­num – stjärn­lök, vita blom­mor i maj, 60–80 cm, 3 st./15 kr

Ornithogalum magnum av smalloranges, på Flickr
Ornithogalum mag­num av smal­lo­ran­ges, på Flickr

Läs mer och se bil­der här:
Avon Bulbs
John Scheepers

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.