Lucka 1 – stor vinterraket

Stor vinterraket (Veltheima bracteata). Foto: Anneli Widjestål Enghage.
Vi börjar julkalendern med en liten explosion! Årets första lucka står Anneli Widjestål Enghage (Karnagården) för:

För tio år sedan viss­te jag inte myc­ket om väx­ter och träd­gård, men så blev jag med stor träd­gård och sedan dess har odlan­det varit en stän­dig källa till glädje.
Så många av våra äls­ka­de blom­mor kom­mer ju ursprung­li­gen från Sydafrika. Så här års är det ju inte så myc­ket som blom­mar. Jag fick tag i ett par knö­lar för ett par år sedan och sedan dess är den en av mina favo­ri­ter. Sydafrikanska Veltheima brac­te­a­ta (stor vin­ter­ra­ket) har sin höjd­punkt när vi har det som mör­kast här i Norden. Enkel att odla i kruka. På som­ma­ren står kru­kan i lite halv­skug­ga i träd­går­den och viss­nar ner helt. Framåt hös­ten bör­jar de gröna bla­den visa sig. Den har ett kraf­tigt blad­verk och vita­li­tet. Den kla­rar inte av den svens­ka kylan så man måste ta in den. Den blom­mor vil­ligt mitt i vin­tern. Låt den stå svalt och med vatt­na mått­ligt, mina får lite extraljus på vin­tern. Helst ska man låta den träng­as i kru­kan. Det bil­das fler och fler lökar och man ska inte vara för snabb med att dela dem.

Anneli Widjestål Enghage
Karnagården
karnagarden.blogspot.se
www.facebook.com/pages/Karnagarden/316595755117695

Läs mer om stor vin­ter­ra­ket (Veltheima brac­te­a­ta):
www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Veltheimia
en.wikipedia.org/wiki/Veltheimia_bracteata

Veltheimia bracteata in Les liliacees

Stor vinterraket (Veltheima bracteata). Foto: Anneli Widjestål Enghage.
Stor vin­ter­ra­ket (Veltheima brac­te­a­ta). Foto: Anneli Widjestål Enghage.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.