Så, så här – video om frösådder

Krukor hos Sture Bengtsson. Foto: Gunnilla Garmer.

Sture Bengtsson pre­sen­te­rar hur man går till väga för fram­gångs­ri­ka sådder.

Sture Bengtsson på Vemmenhögsgården visar hur han sår sina fröer. Agneta Bjarnevik frå­gar. Gunnilla Garmer bakom mobilkameran.

Lucka 3 – buskrosling

Buskrosling (Pieris 'Brouwer's Beauty'). Foto: Sture Bengtsson.

Lucka num­mer 3 kom­mer från hor­to­no­men Sture Bengtsson, vars fina träd­gård ofta är öppen för andra trädgårdsintresserade:

Jag har valt buskros­ling­en Pieris ’Brouwer’s Beauty’.

Hortonom med träd­gård som pas­sio­ne­rad hobby på en gård vid Östra Vemmenhög. Fastnade tidigt för hybri­di­se­ring och för­ök­ning av rho­do­dendron, vil­ket läm­nat sina spår. Gillar att upp­täc­ka nya växter.

Buskrosling (Pieris 'Brouwer's Beauty'). Foto: Sture Bengtsson.
Buskrosling (Pieris ’Brouwer’s Beauty’). Foto: Sture Bengtsson.

Jag valde den städ­segrö­na bus­ken Pieris ’Brouwer’s Beauty’ för att den är snygg året om.

Den blom­mar tidigt på våren med vita blom­mor som påmin­ner lite om lil­je­kon­valj. Brukar tåla de för­arg­li­ga vår­fros­ter­na bra. Härdigheten lär vara god, då det är en hybrid mel­lan den i odling domi­ne­ran­de japans­ka buskros­ling­en Pieris japo­ni­ca och den här­di­ga­re ame­ri­kans­ka Pieris flori­bun­da. I maj får den piggt gul­grö­na nya blad som mörk­nar under sommaren.

Fler bil­der från Sture Bengtssons träd­gård finns hos Sveriges Hortonomförbund.

Buskrosling (Pieris 'Brouwer's Beauty'). Foto: Sture Bengtsson.
Buskrosling (Pieris ’Brouwer’s Beauty’). Foto: Sture Bengtsson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.