Alla inlägg taggade med: sydbok

Nothofagus antarctica – rama con brotes. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothofagus_antarctica_-_rama_con_brotes.JPG

Lucka 4 – sydbok

Lotta Björnlund – avgå­en­de kas­sör i Skånekretsen – rekom­men­de­rar fjär­de decem­ber varmt syd­bo­ken (Nothofagus antar­cti­ca): Hos mig på slät­ten står de i ler­jord och gans­ka vindut­satt: ett enstam­migt träd cirka tio år går snart upp i nock på huset, num­mer två växer som ett fler­stam­migt busk­träd, num­mer tre har form­klipp­ta bol­lar och sam­sas med hostor och Ilex, num­mer fyra är en lite rac­ka­re som växer i tråg. Perfekt i en liten träd­gård för den som ändå vill ha ett träd med sina små blad som gul­nar på hös­ten. Lotta Björnlund Bild: ”Nothofagus antar­cti­ca – rama con bro­tes”. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothofagus_antarctica_-_rama_con_brotes.JPG Läs mer om syd­bo­ken: malmotrad.tumblr.com/post/92753383681/nothofagus-antarctica-sydbok-chilebok-ett