Alla inlägg taggade med: tidlösa

Colchicum ’Lilac Wonder’

Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Så här skri­ver Marie Hansson om ’Lilac Wonder’ i Lökar & knö­lar: Robust sort med halvt upp­rät­ta, smalt äggrun­da, 18–25 cm långa blad och 4–10 lila­ro­sa blom­mor. Läs mer och se bil­der: Allt om träd­gårds fak­ta­bank Gardeners World Tillbaka till löklistan

Colchicum bornmuelleri

Colchicum born­mu­el­le­ri (C. spe­ci­o­sum var. born­mu­el­le­ri) – prakt­tid­lö­sa med vio­let­ta stora blom­mor, 1 st./30:- Så här skri­ver Eric Wahlsteen & Kenneth Lorentzon om Colchicum born­mu­el­le­ri i Geofyter: En av de störs­ta i odling bildan­des prakt­ful­la plan­tor med stort odlings­vär­de. Håller sig bätt­re upp­rätt i regn och vind och för­ö­kar sig bra. Läs mer om och se bil­der här: Botanicus Odla.nu Tillbaka till löklistan

Crocus 'Blue Pearl'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2013

Vi har beställt 48 sor­ter i år och lite stör­re kvan­ti­tet än tidi­ga­re om åren. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tis­dag 24 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Mona Wembling och berät­tar om »Samplanteringar – från bit­ti­da till sent«. Klicka på nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion. Observera att fem av sor­ter­na sak­na­des i leve­ran­sen och två har till­kom­mit. De sor­ter som har till­kom­mit är Narcissus bul­boco­di­um ’Golden Bells’ (ersät­ter Narcissus ’Diamond Ring’ och får num­mer 29 på mötet) och Tulipa ’Lady Jane’ (ersät­ter Tulipa ’Honky Tonk’ och får num­mer 47 på mötet). Allium ’Jackpot’ – vio­let­ta blom­mor i maj–juni, 70–90 cm, 3 st./45 kr Allium ’Gladiator’ – lila, svä­var högt i maj, 125 cm, 3 st./35 kr Allium ’Purple Rain’ – mörkt pur­pur, maj–juni, 80–100 cm, 5 st./20 kr Allium ’His Excellency’ – blå­li­la bol­lar i juni, 90–110 cm, 3 st./35 kr Anemone blan­da ’White Splendour’ – vit bal­kan­sip­pa, 10 st./15 kr Camassia leicht­li­nii ’Blue Heaven’ – stjärn­hy­a­cint, juni, 60–70 cm, 3 st./25 kr Colchicum spe­ci­o­sum ’Album’ – vit tid­lö­sa, 1 st./25 kr Corydalis soli­da ’White Swallow’ – hel­vit, säker …