Vattenhushållning i trädgården (7 september 2021)

Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

Höstens förs­ta före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln tis­dag 7:e sep­tem­ber kl. 19.00 via Zoom.

Rubriken är ”Vattenhushållning i träd­går­den” med Nina Steiner från VA Syd, där man har flera aktu­el­la pro­jekt kring hur vi till­sam­mans kan göra plats för vatt­net. Om du vill se och höra före­dra­get anmä­ler du dig via mejl till lena@eidevall.se senast på mån­dag 6 sep­tem­ber, så får du län­ken till föreläsningen.

Tid: Tisdag 7 sep­tem­ber 2021 kloc­kan 19. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Bild: Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

En trädgård – vad ska man med den till? (23 mars 2021)

Japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia). Foto: Karin Berglund.

I mars har vi änt­li­gen gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. 💚

Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Trädgårdsamatörerna. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärtligt väl­kom­na till ytter­li­ga­re en Zoom-före­läs­ning från Skånekretsen!

Läs Karin Berglunds lucka om sken­ka­me­li­an (på bild här ovan).

Tid: Tisdag 23 mars 2021 kloc­kan 18. Via Zoom.
Plats: Zoom.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.