Alla inlägg taggade med: Tuijas Växter

En resa i amatörland 6 juni 2016

FULLBOKAD. 6 juni är det Trädgårdsamatörernas dag och det vill vi fira med en resa. Efter att under lång tid åkt norrut och väs­terut vän­der vi nu bus­sen mot öster, när­ma­re bestämt Blekinge – Sveriges träd­gård. Ulf Sills träd­gård Vi ska besö­ka Ulf Sills träd­gård i Mörrum, där han fram­gångs­rikt odlar Arisaema, Cypripedium med flera ovan­li­ga väx­ter främst i lund­mil­jö. Så här beskri­ver han sin träd­gård: Mina favo­ri­ter är Trillium och Paris, Cypripedium, Podophyllum (Dysosma), Arisaema, Polygonatum, Epimedium, orm­bun­kar, Anemone nemo­ro­sa, Erythronium och Corydalis soli­da (de tre sist­nämn­da är ju säkert under jor­den igen när ni kom­mer). Dessutom har jag många andra säll­syn­ta lund­väx­ter jag ser fram emot att visa er! Min träd­gård lig­ger i cen­tra­la Mörrum, Karlshamns kom­mun. Jag har 80 meter till Mörrumsån och cirka fyra kilo­me­ter till havet. Hela tom­ten är på cirka 900 kvadrat­me­ter och stör­re delar av den är rabat­ter. Tuijas Växter Ett besök i en plant­sko­la är ett måste så vi kom­mer att besö­ka Tuijas Växter (vi har alla hål som behö­ver fyl­las, eller hur?). Vi ska också besö­ka några träd­går­dar. Vilka är i skri­van­de stund inte bestämt. Håll …

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Öppen trädgård i nordöstra Skåne 9 juni 2013

Söndagen 9 juni 2013 är det den andra dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. OBS! Kjell-Arne Olssons träd­gård (Vanneberga, Vinslöv) utgår tyvärr p.g.a. häl­so­skäl. Viveca & Inge Knutsson Innehållsrik vil­la­träd­gård på starkt kupe­rad tomt. Många lök­väx­ter, alpiner/stenpartiväxter och peren­ner, träd och bus­kar, sär­skilt städ­segrö­na. Stora sam­ling­ar av släk­ten som Buxus, Ilex, Kalmia, Pieris, Erica samt dvärgrho­do­dendron. Tillsammans med ett par hund­ra dvärg­barr­väx­ter gör detta träd­går­den sevärd året runt. Viveca & Inge Knutsson, Fläderstigen 25, Knislinge Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Rickard & Inger Knutsson Trädgården är upp­byggd av en vin­ter­grön stom­me med upp­höj­da bäd­dar och i vissa styc­ken lite japansk inspi­re­rad. Några lite ovan­li­ga träd och bus­kar. Strukturen är lugn, har­mo­nisk och lite strikt. Som kom­ple­ment till det gröna finns svar­ta plank, pavil­jong och fon­tän. Trädgårdens stor­lek är cirka 1200 m². Rickard & Inger Knutsson, Tallvägen 15, Åhus Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Eric & Birgitta Andersson Kulturminnesmärkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Vårt motto är att njuta av en …