En resa i amatörland 6 juni 2016

FULLBOKAD.

6 juni är det Trädgårdsamatörernas dag och det vill vi fira med en resa. Efter att under lång tid åkt norrut och väs­terut vän­der vi nu bus­sen mot öster, när­ma­re bestämt Blekinge – Sveriges trädgård.

Ulf Sills trädgård

Vi ska besö­ka Ulf Sills träd­gård i Mörrum, där han fram­gångs­rikt odlar Arisaema, Cypripedium med flera ovan­li­ga väx­ter främst i lund­mil­jö. Så här beskri­ver han sin trädgård:

Mina favo­ri­ter är Trillium och Paris, Cypripedium, Podophyllum (Dysosma), Arisaema, Polygonatum, Epimedium, orm­bun­kar, Anemone nemo­ro­sa, Erythronium och Corydalis soli­da (de tre sist­nämn­da är ju säkert under jor­den igen när ni kom­mer). Dessutom har jag många andra säll­syn­ta lund­väx­ter jag ser fram emot att visa er!
Min träd­gård lig­ger i cen­tra­la Mörrum, Karlshamns kom­mun. Jag har 80 meter till Mörrumsån och cirka fyra kilo­me­ter till havet. Hela tom­ten är på cirka 900 kvadrat­me­ter och stör­re delar av den är rabatter.

Tuijas Växter

Ett besök i en plant­sko­la är ett måste så vi kom­mer att besö­ka Tuijas Växter (vi har alla hål som behö­ver fyl­las, eller hur?). Vi ska också besöka
några träd­går­dar. Vilka är i skri­van­de stund inte bestämt. Håll utkik på vår webb­plats och Facebook.

Lunch äter vi under dagen och vi star­tar som van­ligt i Alnarp och vi kom­mer att stan­na i Kristianstad för att ploc­ka upp rese­nä­rer boen­de i norra Skåne.

Anmälan till Blekingeresan

Skicka anmä­lan till
madeleine@almer.se
senast 10 maj. Obs! FULLBOKAD.
Anmälan är bin­dan­de. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många deltagare.
Ta del av våra resebestämmelser.
Pris: cirka 700 kr. Bankgiro 354‑7114.
Ange namn och resmål.
I pri­set ingår buss­re­sa, lunch och efter­mid­dag­s­kaf­fe. Ta med egen fikakorg!

Öppen trädgård i nordöstra Skåne 9 juni 2013

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Söndagen 9 juni 2013 är det den andra dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.
OBS! Kjell-Arne Olssons träd­gård (Vanneberga, Vinslöv) utgår tyvärr p.g.a. hälsoskäl.

Hos Inge Knutsson 2006. Foto: Lotta Björnlund.
Hos Inge Knutsson 2006. Foto: Lotta Björnlund.
Viveca & Inge Knutsson

Innehållsrik vil­la­träd­gård på starkt kupe­rad tomt. Många lök­väx­ter, alpiner/stenpartiväxter och peren­ner, träd och bus­kar, sär­skilt städ­segrö­na. Stora sam­ling­ar av släk­ten som Buxus, Ilex, Kalmia, Pieris, Erica samt dvärgrho­do­dendron. Tillsammans med ett par hund­ra dvärg­barr­väx­ter gör detta träd­går­den sevärd året runt.
Viveca & Inge Knutsson, Fläderstigen 25, Knislinge
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Knutssons i Åhus. Bl.a. med <i data-recalc-dims=Acer shirasawanum 'Aureum'. Foto: privat." width="1100" height="1302" srcset="https://i0.wp.com/skanekretsen.se/wp-content/uploads/2013/03/knutssonsiahus.jpg?w=1100&ssl=1 1100w, https://i0.wp.com/skanekretsen.se/wp-content/uploads/2013/03/knutssonsiahus.jpg?resize=253%2C300&ssl=1 253w, https://i0.wp.com/skanekretsen.se/wp-content/uploads/2013/03/knutssonsiahus.jpg?resize=865%2C1024&ssl=1 865w, https://i0.wp.com/skanekretsen.se/wp-content/uploads/2013/03/knutssonsiahus.jpg?w=1050 1050w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px">
Hos Knutssons i Åhus. Bl.a. med Acer shi­ra­sa­wa­num ’Aureum’. Privat foto.
Rickard & Inger Knutsson

Trädgården är upp­byggd av en vin­ter­grön stom­me med upp­höj­da bäd­dar och i vissa styc­ken lite japansk inspi­re­rad. Några lite ovan­li­ga träd och bus­kar. Strukturen är lugn, har­mo­nisk och lite strikt. Som kom­ple­ment till det gröna finns svar­ta plank, pavil­jong och fon­tän. Trädgårdens stor­lek är cirka 1200 m2.
Rickard & Inger Knutsson, Tallvägen 15, Åhus
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.
Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.
Eric & Birgitta Andersson

Kulturminnesmärkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Vårt motto är att njuta av en grön träd­gård året runt. I träd­går­dens rum finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, Ginkgo bilo­ba, kine­sisk sekvo­ja, rho­do­dendron, Pieris, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor m.m. Hjärtligt välkomna!
Eric & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Marianne Stenqvist

Trädgård med odlargläd­je där en mång­fald av väx­ter inra­mas av gång­ar och vattenarrangemang.
Marianne Stenqvist, Håkanrydsvägen 113, Bromölla
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Carl-Erik och Ina Persson i Bromölla. Privat foto.
Hos Carl-Erik och Ina Persson i Bromölla. Privat foto.
Carl-Erik & Ina Persson

Trädgården är på cirka 3000 m2. Vi har några träd, t.ex. katsu­ra, katal­pa och ett näs­duksträd. Pioner och olika rosor. En liten damm med konst­gjord bäck. Diverse blom­man­de bus­kar. Nu hop­pas vi på bra väder så är ni välkomna.
Carl-Erik & Ina Persson, Tunnelvägen 69, Råby, Bromölla
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Plantskolor att besöka i trakten:

Tuijas Växter

Hemsjövägen 208, Kyrkhult
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hörnsjöns Plantskola

Fåglebodavägen 175, Kyrkhult
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Kristinelunds Trädgård

Finja Kristinelund, Tyringe
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Växthuset

Häråkravägen 22, Kristianstad
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
OBS! Stänger kl. 15.

Evenemanget på Facebook.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.