Alla inlägg taggade med: tulpan

Tulipa 'Blue Diamond'. Foto: Christina Fryle.

Lucka 18 – tulpan

Den arton­de lucka i vår jul­ka­len­der kom­mer från Christina Fryle, chefre­dak­tör för TrädgårdsAmatören: Efter 25 inne­hålls­ri­ka år som träd­gård­s­ama­tör i Sverige drog vi i janu­a­ri 2019 upp bopå­lar­na och flyt­ta­de till en olivlund på Peloponnesos i södra Grekland. Här har begrep­pet här­dig­het fått en helt ny inne­börd. Den stän­di­ga frå­gan är: Hur myc­ket hetta och torka tål en växt? Och hur myc­ket kyla krä­ver den? Det jag sak­nar mest från min svens­ka träd­gård är tul­pa­ner. Nästan alla tul­pa­ner måste ha en peri­od av vin­ter­ky­la för att blom­ma! Vilket kanske kan vara en tröst för alla som tyc­ker att det är job­bigt med vin­tern … På bil­den Tulipa ’Blue Diamond’ till­sam­mans med Heuchera ’Blackberry Jam’. Läs mer om tid­ning­en TrädgårdsAmatören här. Och se bil­der från Peloponnesos här.

Tulipa ’Honky Tonk’

Tulipa ’Honky Tonk’ – milt gul, 10–20 cm, april, 5 st./15 kr UTGÅR – SLUT HOS LEVERANTÖREN Obs! Ersätts av Tulipa ’Lady Jane’ – 5 st./15 kr Läs mer om och se bil­der på ’Honky Tonk’ här: Avon Bulbs Brent and Becky’s Bulbs Läs mer om och se bil­der på ’Lady Jane’ här: Brent and Becky’s Bulbs Tulpanen.se