Alla inlägg taggade med: Ulrika Rosengren

Galanthus 'Flore Pleno'. Foto: Ulrika Rosengren.

Lucka 18 – snödroppar

Dag 18 bju­der Ulrika Rosengren i Torna-Hällestad på snö­drop­par i vår jul­ka­len­der: Jag äls­kar skånsk vin­ter! Mild och fin, utan snö. Att kunna gå ut med blic­ken i bac­ken och spana efter små spi­ran­de snö­dropps­spjut som skju­ter upp ur mar­ken. Varje mild dag kom­mer de läng­re upp. Och plöts­ligt lyfts blom­man upp och veck­lar ut sina kron­blad så man kan se den lilla märk­ning­en som skil­jer sor­ter­na åt. Det finns mas­sor, verk­li­gen mas­sor av olika sor­ter den som vill samla. Missa inte några sor­ters fina doft som kom­mer fram när man tar in blom­man i vär­men. Snödroppar, Galanthus, trivs bra i många jor­dar – dock inte i allt för torra eller blöta jor­dar. Känsligheten mot uttork­ning gör att det är när­mast hopp­löst att köpa lökar på hös­ten. Bättre att köpa dem på våren ”in the Green”. En annan fin för­del att vare sig mull­va­dar eller vat­ten­sor­kar tyc­ker om dem! Här är ’Magnet’ och den dubb­la ’Flore Pleno’. Ulrika Rosengren Torna-Hällestad Läs mer om snö­drop­par: linnaeus.nrm.se/flora/mono/amaryllida/galan/welcome.html en.wikipedia.org/wiki/Galanthus