Frön – en magisk värld (9 april 2019)

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Bertil Larsson, känd träd­gård­s­ama­tör från Dals Rostock, kom­mer till Skåne för att lära oss mer om för­ök­ning av väx­ter, inte minst frö­in­sam­ling och frö­för­ök­ning. Läs mer om Bertil i det senas­te med­lems­bla­det.

Tid: Tisdag 9 april 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Öppna trädgårdar 2019

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Söndag 19 maj 2019

Öppet kl. 10–16.

Tommy & Christel Sjöstrand

Axelvold 3347, Kågeröd, 0706–77 01 48
Trädgårdsdelen har upp­vux­na träd och stora och små rodo­dendron av olika sor­ter, peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På andra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i plant­sko­lan med hund­ra­tals frö­såd­da rodo­dendron, peren­ner med flera. Unika träd i olika stor­le­kar. Här finns också flera dammar.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd, 0702–52 05 11
Normalstor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar, byggt med flera rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar, små träd samt stora mäng­der rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Trillium.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Kenneth Lorentzon

Björnahus, Axelvold 3386, Kågeröd, 0418–44 20 12
Gammal träd­gård i för­änd­ring. Växter av udda slag till för­sälj­ning. Endast kontanter.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Madeleine Sjölinder

Halmstadby 3523, Kågeröd, 0735–032 100
Trädgården domi­ne­ras av vårt stora val­nöts­träd. Vi har grävt ner flera tusen olika lökar. Vi har röjt bort de gamla häc­kar­na av sly och påbör­jat nya häc­kar av diver­se olika peren­ner, bus­kar och små­träd. I växt­hu­set vi byggt i år lade vi in golv­vär­me och där pågår just nu för­sök att över­vint­ra allt möj­ligt från van­li­ga fuch­si­or och pelar­go­ner till Bougainvillea, gurk­me­ja, ing­e­fä­ra och bananplanta.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Öppet kl. 10–17:

Erik & Birgitta Andersson

Storgatan 9, Bromölla, 0456–257 79
Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Lördag 25 maj 2019

Öppet kl. 10–16.

Lasse & Cecilia Lasson

Vallby byväg 38–11, Staffanstorp, 046–24 60 46
Vår tomt är på 2600 kvadrat­me­ter. Hälften används som äng och den andra hal­van består av gräs­mat­ta, rabat­ter, torv­par­ti och ett dammpar­ti. Närmast huset har vi en medel­havs­in­spi­re­rad ute­plats med per­go­lor, blå­regn och laven­del. Här finns även kru­kor med bl.a. citrus, fikon och pal­mer. I träd­går­den växer myc­ket träd och bus­kar, bland annat en cirka fem meter hög prakt­mag­no­lia, pela­rasp och flera krydd­bus­kar. Som alla träd­gård­s­ama­tö­rer har vi rari­te­ter, men vi har kon­cen­tre­rat oss på blad och fär­ger och hel­he­ten av trädgården.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Marie & Jan-Åke Larsson

Kvarntorp, Särslövs kyr­ko­al­lé, Staffanstorp, 0706–501 291
I träd­går­den finns sling­ran­de gång­ar med peren­ner, bus­kar, träd, damm, sten­par­ti, rodo­dendron­bäd­dar, spal­je­ra­de äppel­träd och en lång rosen­gång. Vi säl­jer även våra växt­stöd och betong­pro­duk­ter och lite växter.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Söndag 9 juni 2019

Öppet kl. 10–16.

Kenneth Lorentzon

Björnahus, Axelvold 3386, Kågeröd
Se ovan.

Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd
Se ovan.

Söndag 23 juni 2019

Öppet kl. 11–18.

Ann-Marie Göransson & Bosse Ekström

Majgatan 5, Helsingborg, 0701–71 84 89
Trädgårdsentré med tak­plan­te­ring, rodo­dendron­ra­batt samt höga träd och växt­hus. I träd­går­den finns mind­re rum, flera sitt­plat­ser, porl från rin­nan­de vat­ten och många peren­ner, träd och bus­kar. Här finns även plats för medi­ta­tion och vila, bland annat i hängmattan!
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Lördag 29 juni 2019

Öppet kl. 10–16.

Marie & Jan-Åke Larsson

Kvarntorp, Särslövs kyr­ko­al­lé, Staffanstorp
Se ovan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.