Alla inlägg taggade med: vårljung

Erica carnea 'Arro'. Foto: Martha Ristorp.

Lucka 20 – vårljung

I lucka 20 är det Martha Ristorp från Bohuslän-Dalslandskretsen som pre­sen­te­rar sin favo­rit­växt: Vårljungen, Erica car­nea, är inte bara en av mina favo­rit­väx­te­ri träd­går­den utan lika vik­tigt för mig är att den även är favo­rit för vårens förs­ta hung­ri­ga hum­lor. Den har sina knop­par klara redan på hös­ten och med sina städ­segrö­na barr täc­ker den nu den nakna mar­ken och ger färg åt den annars nu grå­ble­ka träd­går­den. Det finns många namn­sor­ter av vår­ljung med vari­a­tio­ner på plan­tans växt­sätt, höjd, bar­rens och blom­mor­nas färg. Odlar man några olika namn­sor­ter, kan man ha blom­man­de ljung från bör­jan av janu­a­ri till långt in i maj. Lättskötta favo­ri­ter som är vack­ra året runt. Det enda de behö­ver är att få är en solig, kalk­fri plats att växa på, lite extra vat­ten innan de eta­ble­rat sig och en klipp­ning efter blom­ning­en i maj så att plan­tan hål­ler sig kom­pakt och bil­dar nya gre­nar. Erica car­nea ’Arro’ är en fan­tas­tiskt rik­blom­man­de, tät och kom­pakt vår­ljung med blågrö­na barr som ursprung­li­gen kom­mer från Brita Johansson träd­gård i Vargön. Martha Ristorp Ljungskile www.stabod.se Läs mer om …