Pilflätningskurs 2015

Fläta din egen växtkon!

Söndag 12 april kloc­kan 10–16 får du lära dig att fläta något fint till träd­går­den. De två ruti­ne­ra­de pil­flä­tar­na Maria och Ann-Marie Jönsson kom­mer att guida dig i kons­ten att fläta med pil.

Kursen kos­tar 500:– per per­son (beta­la till bank­gi­ro 354‑7114). Material ingår. Max del­ta­garan­tal är 12 per­so­ner. Ta med egen fika!

Vi kom­mer att vara hos
Jan-Åke & Marie Larsson
Särslövs Kyrkoallé 202–17
245 93 Staffanstorp

Anmälan görs till Kitte de Bruyn
tele­fon 0708–94 69 87 eller
christinedebruyn@hotmail.se

Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs vår pil­flät­nings­kurs in.

Frökurs med Peter Korn 2015

Söndag 8 feb­ru­a­ri erbju­der Skånekretsen sina med­lem­mar en efter­mid­dags­kurs i frö­sådd med Peter Korn.

Först blir det ett före­drag av Peter om det mesta som rör frö­för­ök­ning av peren­ner och några andra växt­grup­per. Fröinsamling, rens­ning, för­va­ring, frö­sådd, frö­lis­tor med mera. Sedan får del­ta­gar­na själ­va så 5–10 kru­kor med peren­ner som de själ­va får odla upp. I kur­sen ingår kru­kor, eti­ket­ter, frö, jord och allt annat som behövs.

Plats: Folkuniversitetet, Skomakaregatan 8 i Lund
Tid: Söndag 8 feb­ru­a­ri kloc­kan 14–16
Pris: 300 kro­nor per person

Bindande anmä­lan till Dan Abelin,
e‑post dan.abelin@gmail.com
tele­fon 0733–623959
senast 4 feb­ru­a­ri 2015.
Minst 14, max 25 personer.
Först till kvarn.

Peter Korn på frökurs. Foto: Dan Abelin.
Peter Korn på frö­kurs 2014.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.