Årets löklista 2014

Narcissus 'Kissproof'. Foto: Dan Abelin.

Vi beställ­de 47 sor­ter i år. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tors­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Henrik Zetterlund och berät­tar om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Botaniska och i min pri­va­ta träd­gård«.

Klicka på löknamnet för ytterligare information
 1. Allium ’Beau Regard’ – 90 cm hög, upp till 20 cm rosa­li­la bol­lar, 1 st./35:-
 2. Allium ’Cameleon’ – vita blom­mor på 20–30 cm höjd, 5 st./20:-
 3. Allium zeb­da­nen­se – maj­lök, rek. av Henrik Zetterlund, vit, 5 st./20:-
 4. Anemone blan­da ’Blue Shades’ – blå bal­kan­sip­pa, 10 st./10:-
 5. Bellevalia atro­vi­o­la­cea – sorg­hy­a­cint med näs­tan svar­ta blom­mor – UTGÅR
 6. Camassia qua­masch ’Blue Melody’ – läc­ker vari­e­ge­rad stjärn­hy­a­cint, 5 st./10:-
 7. Colchicum born­mu­el­le­ri – prakt­tid­lö­sa med vio­let­ta stora blom­mor, 1 st./30:-
 8. Corydalis soli­da ’Early Bird’ – mörk­blå­vi­o­lett nun­neört – UTGÅR
 9. Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25:-
 10. Crocus spe­ci­o­sus ’Oxonian’ – mörkt blå­vi­o­lett mönst­rad höst­kro­kus, 5 st./15:-
 11. Crocus biflo­rus ssp. wel­de­nii ’Fairy’ – vit bägar­kro­kus, pur­pur­tec­ken, 3 st./25:-
 12. Crocus chry­sant­hus ’Cream Beauty’ – kräm­fär­gad bägar­kro­kus, 10 st./10:-
 13. Crocus sie­be­ri ssp. subli­mis ’Tricolor’ – tre­fär­gad (gul, vit, lila) kro­kus, 10 st./10:-
 14. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Albus’ – krit­vit snö­kro­kus, tidig, tål skug­ga, 3 st./45:-
 15. Eranthis cili­ci­ca – tur­kisk vin­ter­gäck med fin­fli­ki­ga blad, robust, 10 st./15:-
 16. Erythronium dens-canis ’Rose Queen’ – rosa hund­tands­lil­ja, 1 st./20:-
 17. Fritillaria acmo­pe­ta­la – pur­pur­brun fläc­kig klock­lil­ja, lättod­lad, 5 st./25:-
 18. Fritillaria bucha­ri­ca – vit horn­lil­ja, vita blom­mor med grönt, 1 st./45:-
 19. Fritillaria cras­si­fo­lia ssp. kur­di­ca – tjoc­ka kloc­kor med schack­möns­ter, 1 st./40:-
 20. Fritillaria pal­li­di­flo­ra – klock­lil­ja med halm­gu­la blom­mor, 30 cm, 3 st./45:-
 21. Fritillaria reu­te­ri – röd­bru­na kloc­kor med klar guld­gul kant, 1 st./45:-
 22. Galanthus woro­nowii – klar­grönt blankt blad­verk, tidig snö­drop­pe, 10 st./25:-
 23. Ipheion uni­flo­rum ’Wisley Blue’ – syren­li­la vår­lil­ja, dof­tan­de, 20 cm, 10 st./15:-
 24. Iris auche­ri – tidig juno­i­ris i blå toner, viol­doft, skyd­dat torrt läge, 3 st./30:-
 25. Iris dan­for­di­ae – klas­sisk klar­gul vin­ter­gäck­si­ris, kort­li­vad, 5 st./10:-
 26. Iris reticu­la­ta ’Blue Note’ – blå­vi­o­lett med mör­ka­re inslag, tidig, 5 st./10:-
 27. Lilium nepa­len­se – cre­me­vit med vin­röd insi­da, John Taylors favo­rit – UTGÅR
 28. Muscari auche­ri ’Mount Hood’ – mörk­blå pärl­hy­a­cint, snö­vit topp, 10 st./20:-
 29. Narcissus ’Kiss Me’ – grön­gul med gul trum­pet, 30 cm, 5 st./20:-
 30. Narcissus ’Full House’ – dub­bel, cre­me­fär­gad med gult inslag, 5 st./25:-
 31. Narcissus ’Ara’ – vit med gul trum­pet, cycla­mi­neus­nar­ciss, 25 cm, 5 st./30:-
 32. Narcissus ’Sabrosa’ – citron­gul jonquil­la­nar­ciss, 15 cm, 5 st./15:-
 33. Narcissus ’Hawera’ – citron­gul, liten, myc­ket väl­dof­tan­de, 10 st./15:-
 34. Narcissus ’Swoop’ – svagt gul med mör­ka­re bäga­re – UTGÅR
 35. Tulipa ’Apricot Beauty’ – lax­ro­sa enkel och tidig tul­pan, 5 st./20:-
 36. Tulipa ’Couleur Cardinal’ – vac­kert röd tri­umftul­pan, 5 st./15:-
 37. Tulipa ’Havran’ – mörkt pur­pur, Ulf Nordfjells favo­rit, 5 st./15:-
 38. Tulipa ’Margarita’ – mörkt pur­pur­röd, dub­bel och tidig, 5 st./15:-
 39. Tulipa ’Inzell’ – ben­vit tri­umftul­pan, klas­siskt vac­ker, 5 st./15:-
 40. Tulipa ’Light and Dreamy’ – laven­del­fär­gad, blek kant, mörkt skaft, 5 st./20:-
 41. Tulipa ’Sapporo’ – lil­je­blom­man­de, mimo­sa­gul med ben­vi­ta kan­ter – UTGÅR
 42. Tulipa ’Black Parrot’ – pape­gojtul­pan i mörkt pur­pur, 5 st./20:-
 43. Tulipa batali­nii ’Salmon Jewel’ – lax­fär­ga­de mind­re blom­mor, 5 st./30:-
 44. Tulipa humi­lis ’Violacea Yellow Base’ – pur­pur med gult öga, liten, 5 st./15:-
 45. Tulipa ’Menton’ – kina­ro­sa med oran­ge streck, cirka 65 cm, 5 st./15:-
 46. Tulipa ’Insulinde’ – histo­risk tul­pan, brun­pur­pur och vit, 3 st./50:-
 47. Tulipa ’Honky Tonk’ – milt gul, 10–20 cm, blom­mar i april, 5 st./15:-
 48. Tulipa ’Bruine  Wimpel’ – ele­gant dun­kelt rosa-oran­ge-brun, sen, 5 st./15 kr
 49. Tulipa ’Maytime’ – pur­pur­ro­sa lil­je­tul­pan, 5 st./15 kr
 50. Tulipa ’Mount Tacoma’ – vit, fylld, sen, 5 st./15 kr
 51. Tulipa ’Uncle Tom’ – pur­pur­röd, fylld, sen, 5 st./15 kr
 52. Crocus angusti­fo­li­us – mörkt gul, utsi­da med mörkvi­o­let­ta rän­der, 5 st./15 kr
 53. Crocus ’Ladykiller’ – vita blom­mor med pur­pur­fläc­kar på utsi­dan, 5 st./15 kr

Observera att fem av sor­ter­na sak­na­des i leve­ran­sen och att några lökar har till­kom­mit till lis­tan. Klicka på lök­nam­nen för att få utför­li­ga­re infor­ma­tion om lökar­na, bil­der och län­kar. Vill du ha en aktu­ell lista på pap­per? Ladda hem Årets löklis­ta 2014 som pdf-fil och skriv ut.

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott som vi sen drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la sina fyra lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Crocus 'Ladykiller'. Foto: Dan Abelin.
Crocus ’Ladykiller’. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2013

Crocus 'Blue Pearl'. Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 48 sor­ter i år och lite stör­re kvan­ti­tet än tidi­ga­re om åren. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tis­dag 24 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Mona Wembling och berät­tar om »Samplanteringar – från bit­ti­da till sent«. Klicka på nam­net för ytter­li­ga­re information.

Lökpackningen 2013 är färdig. Foto & packning: Jan-Åke & Marie Larsson.
Lökpackningen 2013 är fär­dig. Foto & pack­ning: Jan-Åke & Marie Larsson.

Observera att fem av sor­ter­na sak­na­des i leve­ran­sen och två har till­kom­mit. De sor­ter som har till­kom­mit är Narcissus bul­boco­di­um ’Golden Bells’ (ersät­ter Narcissus ’Diamond Ring’ och får num­mer 29 på mötet) och Tulipa ’Lady Jane’ (ersät­ter Tulipa ’Honky Tonk’ och får num­mer 47 på mötet).

 1. Allium ’Jackpot’ – vio­let­ta blom­mor i maj–juni, 70–90 cm, 3 st./45 kr
 2. Allium ’Gladiator’ – lila, svä­var högt i maj, 125 cm, 3 st./35 kr
 3. Allium ’Purple Rain’ – mörkt pur­pur, maj–juni, 80–100 cm, 5 st./20 kr
 4. Allium ’His Excellency’ – blå­li­la bol­lar i juni, 90–110 cm, 3 st./35 kr
 5. Anemone blan­da ’White Splendour’ – vit bal­kan­sip­pa, 10 st./15 kr
 6. Camassia leicht­li­nii ’Blue Heaven’ – stjärn­hy­a­cint, juni, 60–70 cm, 3 st./25 kr
 7. Colchicum spe­ci­o­sum ’Album’ – vit tid­lö­sa, 1 st./25 kr
 8. Corydalis soli­da ’White Swallow’ – hel­vit, säker sort, mul­lig jord, 1 st./55 kr
 9. Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25 kr – UTGÅR
 10. Crocus angusti­fo­li­us – mörkt gul, utsi­da med mörkvi­o­let­ta rän­der, 5 st./10 kr
 11. Crocus chry­sant­hus ’Blue Pearl’ – ljus­blå bägar­kro­kus, 10 st./15 kr
 12. Crocus sie­be­ri ’Hubert Edelsten’ – mörk pur­pur med vita fält, 3 st./30 kr
 13. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Ruby Giant’ – mörkvi­o­lett snö­kro­kus, 10 st./10 kr
 14. Crocus ’Jeanne d’Arc’ – vit, säker sort, 10 st./15 kr
 15. Erythronium dens-canis ’Snowflake’ – vit hund­tands­lil­ja, fläc­ki­ga blad, 1 st./20 kr
 16. Fritillaria graeca – grön­pur­pur, lätt schack­ru­tig, säker sort, 3 st./40 kr
 17. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Maxima Lutea’ – gul kej­sar­kro­na, maf­fig lök, 1 st./25 kr
 18. Fritillaria mele­a­gris f. alba – vit kungs­ängs­lil­ja, 5 st./10 kr
 19. Fritillaria pon­ti­ca – ljus­grön klock­lil­ja med rod­nan­de kan­ter, 20–35 cm, 5 st./15 kr
 20. Hyacinthoides his­pa­ni­ca ’Excelsior’ – blå­vi­o­let­ta kloc­kor, 20–30 cm, 10 st./25 kr
 21. Iris wino­gra­dowii – sva­vel­gul våri­ris, lite fuk­tigt och sval plats, 1 st./20 kr
 22. Lilium par­da­li­num – pan­ter­lil­ja, röd utsi­da, gul­fläc­kig insi­da, 1 st./30 kr – UTGÅR
 23. Muscari arme­ni­acum ’Siberian Tiger’ – vit arme­nisk pärl­hy­a­cint, 10 st./20 kr
 24. Narcissus ’Bantam’ – gul med två­fär­gad trum­pe­ti gult och rött, 5 st./20 kr
 25. Narcissus ’Papillon Blanc’ – cre­me­vit med rib­bad gul trum­pet, 5 st./25 kr
 26. Narcissus ’Hawera’ – citron­gul, mind­re, söt, säker sort 10 st./10 kr
 27. Narcissus ’Swoop’ – ljust gul med mör­ka­re gul trum­pet 5 st./20 kr – UTGÅR
 28. Narcissus ’Silver Smiles’ – vit med gul kort trum­pet, dof­tan­de 5 st./20 kr
 29. Narcissus bul­boco­di­um ssp. obe­sus ’Diamond Ring’ – gul, 10 st./25 kr – UTGÅR
 30. Ornithogalum mag­num – stjärn­lök, vita blom­mor i maj, 60–80 cm, 3 st./15 kr
 31. Puschkinia scil­lo­i­des var. liba­no­ti­ca – ljus­blå pors­lins­hy­a­cint, säker, 20 st./15 kr
 32. Scilla bifo­lia ’Rosea’ – tidig och rosa blå­stjär­na, liten sprid­nings­risk, 10 st./10 kr
 33. Tulipa ’Temple of Beauty’ – rosa-oran­ge med lite gult, maj, enkel, 5 st./15 kr
 34. Tulipa ’Belicia’ – vit med rosa, tidig dub­bel, 5 st./10 kr
 35. Tulipa ’Arabian Mystery’ – mörkt pur­pur­vi­o­lett med vit kant, 5 st./25 kr
 36. Tulipa ’Sweet Impression’ – ljust rosa Darwintulpan, 5 st./15 kr
 37. Tulipa ’Maureen’ – mar­mor­vit enkel­blom­mig, sen, 8 st./15 kr
 38. Tulipa ’Menton’ – kina­ro­sa med små oran­ge streck, enkel­blom­mig, 5 st./20 kr
 39. Tulipa ’Coleur Cardinal’ – vac­kert röd, enkel, tri­umftul­pan, 8 st./15 kr
 40. Tulipa ’Holland Chic’ – lil­je­tul­pan, vit bas, rosa mot top­pen, 5 st./15 kr
 41. Tulipa ’Professor Röntgen’ – rosa, citron­gul, röd, gröna fläc­kar, 5 st./15 kr
 42. Tulipa ’H D Genscher’ – gul kla­se­blom­man­de, april–maj, 5 st./15 kr
 43. Tulipa ’Insulinde’ – histo­risk tul­pan, brun­pur­pur med cre­me­vitt, 3 st./50 kr
 44. Tulipa ’Havran’ – mörk pur­pur, Ulf Nordfjells favo­rit, april–maj, 5 st./15 kr
 45. Tulipa ’Bruine Wimpel’ – ele­gant dun­kelt rosa-oran­ge-brun, sen, 5 st./15 kr
 46. Tulipa orp­hani­dea ’Flava’ – gul med oran­ge och grönt, 15–30 cm, 5 st./20 kr
 47. Tulipa ’Honky Tonk’ – milt gul, 10–20 cm, april, 5 st./15 kr – UTGÅR
 48. Tulipa tur­kes­ta­ni­ca – grå­vi­ta blom­mor, fin frökap­sel, 15–20 cm, 5 st./10 kr

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott som vi sen drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la sina fyra lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Crocus sp. med bi. Foto: Dan Abelin.
Crocus sp. med bi. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.