Lucka 13 – Cypripedium japonicum

På Luciadagen kommer en ovanlig orkidé från Pia Persson i Tommarp: Cypripedium japonicum. Hon är trädgårdsentusiast sedan femton år och samlar bland annat på perenner med vackra blad.

Cypripedium japo­nicum såg jag för förs­ta gång­en för sex år sedan i en träd­gård på norra Jylland. Sagolikt vac­kert blad­verk som hål­ler sig hela säsong­en. Blomman är en bonus. Har man tur blom­mar den under en vecka, men den är käns­lig för vind och regn. Jag odlar plan­tan i halv­skug­ga i ”van­lig” matjord med lite extra krossten. Inte för fuk­tigt. Vis av erfa­ren­het är det lätt att den rutt­nar på vin­tern om den odlas i torv.
Planteringsdjup: rot­hal­sen bör vara pre­cis i jor­dy­tan och runt rot­hal­sen bru­kar jag lägga extra väl­drä­ne­rad jord eller grovt grus eller sten­kross. Innan den värs­ta höst- och vin­ter­fuk­ten kom­mer täc­ker jag plan­tan med en tak­pan­na. Väl värd att pyss­la lite extra med eller hur …

Pia Persson
Tommarp
(aktu­ell med före­drag hos Skånekretsen i april)

Läs mer om Cypripedium:
www.lidaforsgarden.com/orchids/cypripedium_eng.htm
www.cyps.us

Cypripedium japonicum1

Cypripedium japonicum. Foto: Pia Persson.
Cypripedium japo­nicum. Foto: Pia Persson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.