Öppna trädgårdar 9 juli 2017

Söndag 7 juli 2017 är det två öppna träd­går­dar i Knislinge. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16!

Gun Jeppsson, Vikens Trädgård

Norr om Kristianstad lig­ger denna gård med anor från 1700-talet. Trädgården är på 5000 m2 och har vuxit de senas­te tio åren. Här finns bland annat rodo­dendron, aza­le­or, jul­ro­sor, berg­vall­mo, hor­ten­si­or, pio­ner, rosor och kle­ma­tis. Det finns även tul­panträd, katal­pa, kop­par­lönn, näver­hägg, glanskörs­bär, val­nöts­träd, robi­nia m.m.
Gun Jeppsson, Axeltorp 3298, Vikens gård, Knislinge
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Bilder från träd­går­den finns på tradgardsriket.se

Birgitta Olofsson, Carlastorp

Trädgården är knappt 20 år, mer än 6000 m2 och blir lite stör­re varje år. Den lig­ger i en backe med skog på tre sidor, sol och under­bar utsikt på fram­si­dan. I träd­går­den finns många ovan­li­ga träd och bus­kar, peren­ner, köks­träd­gård, bär­bus­kar, frukt­träd, spar­ris­land, växt­hus och damm i sko­gen. Eftersom det finns många sitt­plat­ser kan man njuta av träd­går­den från alla håll.
Birgitta Olofsson, Axeltorp 3289, Hjärsås, Knislinge
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Bilder från träd­går­den finns på tradgardsriket.se

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.