Alla inlägg taggade med: Åsa Langefors

Akleja (Aquilegia) i Le Jardin Plume. Foto: Åsa Langefors.

Lucka 14 – akleja

Den fjor­ton­de luc­kan kom­mer från fri­lans­jour­na­lis­ten Åsa Langefors, Lund: När jag var sju, flyt­ta­de famil­jen till ett nytt hus där det växte mas­sor av mör­kli­la akle­jor i träd­går­den. Sedan dess har jag äls­kat akle­jor och allra mest de mörka. När jag själv blev med träd­gård på 90-talet, gav jag mig genast ut för att köpa några plan­tor. Det enda som gick att köpa då, var de stora, två­fär­ga­de, odla­de vari­an­ter­na, inte alls vad jag ville ha. Nu finns det, tack och lov, flera av de gammel­dags sor­ter­na att välja på. Bilderna är från Le Jardin Plume i Normandie. Se fler träd­gårds­bil­der från Åsa Langefors på Instagram.

Backsippa (Pulsatilla sp.). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2019

Läs mer om vårens pro­gram 2019 här. Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Åsa Langefors sön­dag 27 janu­a­ri. Susann Nilsson kom­mer sedan och pra­tar om backesip­pesläk­tet efter vårt års­mö­te 3 mars. I mars (20/3) får vi även chan­sen att lyss­na på Göran Holmström som lär oss mer om hum­lor och bin. Vårens sista före­drag är 9 april. Då kom­mer Bertil Larsson att berät­ta om frö­för­ök­ning. Vårens växt­mark­nad är sön­dag 5 maj. Söndag 27 janu­a­ri Åsa Langefors om eng­els­ka träd­går­dar: »Hidcote och andra magis­ka träd­går­dar i Cotswolds«. Obs! Klockan 13. Söndag 3 mars Årsmöte. Susann Nilsson kom­mer där­ef­ter att berät­ta om back­sip­pesläk­tet Pulsatilla. Obs! Klockan 13. Onsdag 20 mars Göran Holmström om hum­lor, bin och våra väx­ter. Tisdag 9 april Bertil Larsson om frö­för­ök­ning: »Frön – en magisk värld«. Mötena 25 janu­a­ri och 3 mars bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Karta på Google Maps. Söndag 5 maj Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00 Här hit­tar man en pdf med vårens pro­gram (2019) för Trädgårdsamatörerna Skånekretsen. Skriv gärna …