Alla inlägg taggade med: buskpion

Paeonia qiui. Foto: Rolf Nilsson.

Lucka 5 – Paeonia qiui

Den femte dagen av Skånekretsens jul­ka­len­der är det Rolf Nilsson i Kågeröd som bju­der på en ovan­lig pion: Paeonia qiui, en ”ny” busk­pi­onart från Kina. En låg buske för väl­drä­ne­ra­de, skug­gi­ga lägen. Det är den senast funna busk­pi­o­nen och hit­ta­des 1988 av den unge bota­nis­ten Qiu Jun-zhuan – som den sena­re döp­tes efter (1995). Beskrivs som en pion som blir max 1,2 meter hög, dock har mina plan­tor inte bli­vit mer än 50 cm höga på cirka 15 år. Bladen är ägg­for­ma­de eller run­da­de, oftast utan fli­kar. Det topp­ställ­da bla­det är ofta tre­fli­kat. Blomman rosa, oftast med en fläck på kron­bla­den. Den är som många pio­ner röd­bla­dig tills blom­man är utsla­gen, då den snabbt släp­per den röda fär­gen och blir mer grön. Kanske för att max­i­me­ra foto­syn­te­sen till frö­sätt­ning. Plantan på bil­den sak­nar den rosa fläc­ken och är en av två plan­tor som jag har köpt från Dr. Carsten Burkhardt tidigt 2000-tal. Han fann den i en kine­sisk plant­sko­la och genast utgick han från att han hade fun­nit rätt plan­ta. Så små­ning­om hit­ta­de man ytter­li­ga­re en plantskola …