Vårens program 2013

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Henrik Valentin 26 feb­ru­a­ri. Gerben Tjeerdsma kom­mer och pra­tar och säl­jer väx­ter 20 mars. I april får vi stor­be­sök från USA. Missa inte kväl­len med Panayoti Kelaidis 25 april! Vårens växt­mark­nad är 5 maj.

Tisdag 26 februari
Årsmöte, där­ef­ter berät­tar Henrik Valentin »Om lus­ten att träd­går­de­ra«.
Vi bju­der på bull­ka­las med hem­bakt! Obs! Ta med eget kaffe, te eller annan dryck till bul­lar­na och kakorna!

Onsdag 20 mars
»Växter jag odlar på Råda säte­ri« med Gerben Tjeerdsma. Läs mer här.

Torsdag 25 april
Panayoti Kelaidis, Denver Botanic Gardens (USA), pra­tar om »Growing plants in Denver«. Obs! I Stora aulan. I sam­ar­be­te med Peter Korns Trädgård.

Alla möten bör­jar kl. 19.00.
Plats (feb & mars): Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Hos Ella & Allan Nantin i Malmö. Foto: Dan Abelin.
Hos Ella & Allan Nantin i Malmö. Foto: Dan Abelin.


Söndag 5 maj

Växtmarknad i Alnarp 11.00–13.00
Guidad vand­ring i Alnarpsparken. Ta med picknickkorg.
Skylt visar var vand­ring­en startar.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 st: 10:-), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.