Växters härdighet

Trillium ovatum f. hibbersonii. Foto: Inger Frändås.

Växters här­dig­het – om så myc­ket mer än kyla

I en slutt­ning ovan sjön Åsunden har Inger Frändås sin träd­gård sedan drygt fyr­tio år till­sam­mans med sin man Sven Frändås. Här har hon sam­lat erfa­ren­he­ter från i runda tal 2000 arter. Skånekretsen vill gärna bidra till att fler får ta del av detta kun­nan­de och har där­för till­sam­mans med Inger sam­man­ställt häf­tet Växters här­dig­het.

För 66 kr får du häf­tet hem­sänt. Beställ via anita_lassing@hotmail.com Glöm inte att med­de­la både adress och anta­let häf­ten som öns­kas. Du kan också köpa det vid våra möten för 40 kr.

Växters härdighet (25 november 2018)

Snödroppsträd (Halesia carolina). Foto: Dan Abelin.

Inger Frändås – ord­fö­ran­de i Älvsborgskretsen, bio­log och en av de som kon­trol­le­rar nam­nen på STA:s frö­lis­ta – kom­mer till Skåne 25 novem­ber och lär oss mer om väx­ters här­dig­het. Hur och var har man egent­li­gen möj­lig­het att åstad­kom­ma rätt miljö för en växt? Det får vi veta mer om denna söndagseftermiddag.

Tid: Söndag 25 novem­ber 2018 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.