Öppen trädgård 19 juni 2016

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.
Inga Brolin

Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rodo­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Välkomna!
Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Öppen trädgård i Hörby, Södra Sandby och Väggarp 28 juni

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Lördagen 28 juni 2014 har vi tre öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Nysrot och Inga Brolin i hennes trädgård. Foto: Mari Zander.
Nysrot och Inga Brolin i hen­nes träd­gård. Foto: Mari Zander.
Inga Brolin

Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skuggväxter.
Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

En avvikande form av gallicarosen 'Aimable Amie' hos Ekblads i Södra Sandby. Privat foto.
En avvi­kan­de form av gal­li­ca­ro­sen ’Aimable Amie’ hos Ekblads i Södra Sandby. Privat foto.
Anita & David Ekblad

Tomt på cirka 775 m2. Rumindelad träd­gård med bland annat lund- och sten­par­ti­väx­ter, pio­ner, ett hund­ra­tal rosor, varav en del ovan­li­ga, samt åtskil­li­ga smär­re träd och bus­kar. Försäljning av rotäk­ta ros­plan­tor i mån av tillgång.
Anita & David Ekblad, Kornvägen 18, Södra Sandby
Vägbeskrivning: Vid S. Sandby cent­rum (tra­fik­lju­sen) – vik av norrut på Flyingevägen. Sväng till väns­ter i ron­del­len och sedan ome­del­bart till väns­ter (här lig­ger två utmärk­ta par­ke­ring­ar). På andra gatan till höger lig­ger Kornvägen 18, fjär­de huset på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Rosor och nävor hos Anita Lassing. Privat foto.
Rosor och nävor hos Anita Lassing. Privat foto.
Anita Lassing

Det är en vil­la­träd­gård på 700 m2 som bör­ja­de anläg­gas 2004 och sen har byggts upp efter­hand. Den är fort­fa­ran­de inte fär­dig. Stommen i träd­går­den är rosor och kle­ma­tis men även peren­ner, spe­ci­ellt pio­ner och nävor. Lite sur­jord­sväx­ter finns också.
Anita Lassing, Harrievägen 7, Väggarp, Eslöv

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Plantskolor att besöka:

Linders Plantskola

Peter Linder, Köinge 6902, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Borealis

Eric Wahlsteen, Norrvidinge 1488, Teckomatorp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.