Alla inlägg taggade med: Inga Brolin

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård 19 juni 2016

Inga Brolin Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rodo­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Välkomna! Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård i Hörby, Södra Sandby och Väggarp 28 juni

Lördagen 28 juni 2014 har vi tre öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Inga Brolin Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita & David Ekblad Tomt på cirka 775 m². Rumindelad träd­gård med bland annat lund- och sten­par­ti­väx­ter, pio­ner, ett hund­ra­tal rosor, varav en del ovan­li­ga, samt åtskil­li­ga smär­re träd och bus­kar. Försäljning av rotäk­ta ros­plan­tor i mån av till­gång. Anita & David Ekblad, Kornvägen 18, Södra Sandby Vägbeskrivning: Vid S. Sandby cent­rum (tra­fik­lju­sen) – vik av norrut på Flyingevägen. Sväng till väns­ter i ron­del­len och sedan ome­del­bart till väns­ter (här lig­ger två utmärk­ta par­ke­ring­ar). På andra gatan till höger lig­ger Kornvägen 18, fjär­de huset på väns­ter sida. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita Lassing Det är en vil­la­träd­gård på 700 m² som bör­ja­de anläg­gas 2004 och sen har byggts upp efter­hand. Den är fort­fa­ran­de inte fär­dig. Stommen i träd­går­den är rosor och …

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård i Mellanskåne 6 juni 2013

Torsdagen 6 juni 2013 är det Trädgårdsamatörernas dag och den förs­ta dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Inga Brolin Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ewa Mellerström & Lars Malmgren Trädgården är en vil­la­träd­gård i Hörby på cirka 1100 m² som är upp­byggd med träd­gårds­gång­ar och plan­te­ring­ar vil­ket ger käns­lan av olika rum. Surjordsväxter – t.ex. rho­do­dendron, Pieris och Kalmia – har en bety­del­se­full roll i träd­går­den. En damm har en cen­tral pla­ce­ring och den har flera vack­ra bus­kar och träd såsom Halesia, Acer, Magnolia, Catalpa, Cornus kousa, Cornus flo­ri­da m.m. I träd­går­den ryms även rosor, cle­ma­tis och en del peren­ner. Innerträdgården är till viss del inspi­re­rad av var­ma­re bredd­gra­der och där ryms även mind­re här­di­ga väx­ter såsom oliv och citrus. Ewa Mellerström & Lars Malmgren, Skolgatan 10, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita Lassing Det …