Öppen trädgård 19 juni 2016

Inga Brolin

Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rodo­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Välkomna!
Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.