Öppen trädgård 10 juli 2016

Söndagen 10 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2016. Pia Perssons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan.

Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta med flera sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång. Stenpartier, wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Växter till salu.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp
Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn, kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Östra Tommarp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Cypripedium japonicum. Foto: Pia Persson.
Cypripedium japo­nicum. Foto: Pia Persson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.