Alla inlägg taggade med: Pia Persson

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 10 juli 2016

Söndagen 10 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2016. Pia Perssons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Persson Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta med flera sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång. Stenpartier, wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Växter till salu. Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn, kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Östra Tommarp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 12 juli 2015

Söndagen 12 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2015. Pia Perssons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Persson Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu det tred­je sten­par­ti­et bli­vit klart. Det kom­plet­te­rar befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn, kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Östra Tommarp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2015

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Leena Liljestrand 1 mars. Håkan Wallander och Kajsa Sjaunja kom­mer sedan och pra­tar 31 mars. I april får vi chan­sen att lyss­na på Pia Persson. Vårens växt­mark­nad är 3 maj. Söndag 1 mars Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Leena Liljestrand – ord­fö­ran­de i Svenska Pionsällskapet. Hon kom­mer att berät­ta allt du inte viss­te om pio­ner och sam­ti­digt visa många vack­ra bil­der! Tisdag 31 mars Tema: Jord. Håkan Wallander, pro­fes­sor i mark­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­te­tet och för­fat­ta­re till Årets träd­gårds­bok 2013 – Jord. Funderingar kring grun­den för vår till­va­ro. – kom­mer och berät­tar allt vi behö­ver veta om vår jord. Han är en inter­na­tio­nell auk­to­ri­tet på områ­det. Dessutom får vi en kor­ta­re pre­sen­ta­tion av den nya kom­po­ste­rings­me­to­den bokashi av Kajsa Sjaunja. Torsdag 23 april Pia Persson – som öpp­nat sin vack­ra träd­gård många gång­er – kom­mer och berät­tar om »Woodland – min träd­gårds­lund och intres­san­ta peren­ner för skug­ga« samt »Min pas­sion för peren­ner med vack­ra blad«. Årsmötet 1 mars bör­jar kl. 13.00. Övriga möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps. Söndag 3 maj Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00 …

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård hos Pia Persson 13 juli

Söndagen 13 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2014. Trädgården har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om den med­ver­kan­de träd­går­den nedan. Pia Persson Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu pla­ne­ras ett nytt sten­par­ti, för att kom­plet­te­ra befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn,kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Ö Tommarp på  vä sida tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på hö sida efter bron. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Plantskolor att besö­ka i trak­ten: Tågarps Trädgård Tågarp 6:8, Tommarp Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ulriksdal Trädgård på Kivik Ulriksdal, Kivik Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Öppet till 17.

Lövgroda hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård på Österlen 14 juli 2013

Söndagen 14 juli 2013 är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Else-Gerd Björk Radhusträdgård på 450 m², där man vid entrén möts av ett fler­tal tråg med alpi­na väx­ter. Trädgården i övrigt består av ett blan­dat perenn­sor­ti­ment upp­byggt i olika mil­jö­er med mysi­ga sitt­plat­ser. Tomten i söder­läge, har även ett fler­tal mind­re träd som t.ex. Liriodendron tuli­pi­fe­ra ’Aureomarginatum’, Fagus syl­va­ti­ca ’Dawyck Gold’, Malus ’Adirondack’ m.fl. Och inte att för­glöm­ma min lilla ”baby­hör­na”. Else-Gerd Björk, Stallgatan 15, Tomelilla Vägbeskrivning: Från väg 11, sväng mot Bollerup (Rosendalsvägen). Kör över järn­vä­gen och strax efter vrid till höger in på Kyrkogatan och direkt till väns­ter in på Stallgatan. Parkeringsplats finns intill vänd­plat­sen. Följ sedan gångsti­gen mot höger vid en stor sten till hus nr 15 på höger sida. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Elsie & Yngve Bernhardsson Fritidhusträdgård. Det påstås att en bra träd­gård tål att visas när som helst. Så bra är inte vår träd­gård. Den är bäst under juni–juli. Här finns inga utsökt kom­po­ne­ra­de rabat­ter (krä­ver mycket …