Alla inlägg taggade med: jubileumsresa

Saffranskrokus (Crocus sativus). Foto: Maj-Lis Åkesson.

Hemlig jubileumsresa 7 september 2013

Vi kom­mer att erbju­da en spän­nan­de endags­re­sa lör­dag 7 sep­tem­ber till en des­ti­na­tion vi tänk­te skul­le vara hem­lig. Vi tror att ni tyc­ker det kunde vara kul och räk­nar med att fylla en buss med glada även­ty­ra­re. Lördag 7 sep­tem­ber kloc­kan 8 star­tar vår buss­re­sa från Alnarp till hem­lig ort. Vi är hemma igen kloc­kan 19. Däremellan ska vi till en plant­sko­la, dric­ka eget med­havt kaffe, åka buss och äta mid­dag på ett värds­hus. Där möter vår guide oss för vida­re upp­täckts­färd. Resan är inte så lång (17 mil enkel resa) och gui­den heter Kenneth Lorentzon. Det är en resa du måste följa med på! Jubileumspris 375 kronor/person Anmälan till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, senast den 26 augusti. Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

Jubileumsresa till England (maj 2013)

Skånekretsens jubi­le­ums­re­sa till Lake District 18–23 maj 2013 På denna upp­le­vel­se­ri­ka resa till norra England kom­mer vi bl.a. att besö­ka den beröm­da träd­går­den Levens Hall från 1600-talet, slott och inne­hålls­ri­ka pri­vat­träd­går­dar – men vi får också upp­le­va poe­ten Wordsworths vack­ra land­skap i Englands omskriv­na sjödi­strikt. PROGRAM Lördagen den 18 maj Efter att ha lan­dat på flyg­plat­sen i Manchester tar vår buss oss norrut direkt till vårt hotell i Bowness-on-Windermere, det tar cirka en och en halv timma. Vårt hotell lig­ger på några minu­ters gångav­stånd ner till sjön och till cent­rum av den trev­li­ga semeste­ror­ten vid sjön Windermere. Efter att ha chec­kat in ses vi sena­re för en väl­komst­drink och mid­dag till­sam­mans på hotel­let. Söndagen den 19 maj Vi bör­jar dagen med besök i plant­samlar­träd­går­den Windy Hall, Windemere, hemma hos Diane Hewitt och David Kinsman. Hon är ansva­rig för vilka träd­går­dar i Cumbrien som får vara med i »the Yellow Book« och han star­ta­de en för­e­ning för japans­ka träd­går­dar. Deras 16000 m² stora tomt består av ett myc­ket inne­hålls­rikt wood-land med en sam­ling ovan­li­ga träd och bus­kar, bl.a. av ste­war­tia, rho­do­dendron och kamelior. …