Hemlig jubileumsresa 7 september 2013

Vi kom­mer att erbju­da en spän­nan­de endags­re­sa lör­dag 7 sep­tem­ber till en des­ti­na­tion vi tänk­te skul­le vara hem­lig. Vi tror att ni tyc­ker det kunde vara kul och räk­nar med att fylla en buss med glada äventyrare.

Lördag 7 sep­tem­ber kloc­kan 8 star­tar vår buss­re­sa från Alnarp till hem­lig ort. Vi är hemma igen kloc­kan 19. Däremellan ska vi till en plant­sko­la, dric­ka eget med­havt kaffe, åka buss och äta mid­dag på ett värds­hus. Där möter vår guide oss för vida­re upp­täckts­färd. Resan är inte så lång (17 mil enkel resa) och gui­den heter Kenneth Lorentzon. Det är en resa du måste följa med på!

Jubileumspris 375 kronor/person

Anmälan till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, senast den 26 augusti.

Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.