Lucka 1 – stor vinterraket

Stor vinterraket (Veltheima bracteata). Foto: Anneli Widjestål Enghage.
Vi börjar julkalendern med en liten explosion! Årets första lucka står Anneli Widjestål Enghage (Karnagården) för:

För tio år sedan viss­te jag inte myc­ket om väx­ter och träd­gård, men så blev jag med stor träd­gård och sedan dess har odlan­det varit en stän­dig källa till glädje.
Så många av våra äls­ka­de blom­mor kom­mer ju ursprung­li­gen från Sydafrika. Så här års är det ju inte så myc­ket som blom­mar. Jag fick tag i ett par knö­lar för ett par år sedan och sedan dess är den en av mina favo­ri­ter. Sydafrikanska Veltheima brac­te­a­ta (stor vin­ter­ra­ket) har sin höjd­punkt när vi har det som mör­kast här i Norden. Enkel att odla i kruka. På som­ma­ren står kru­kan i lite halv­skug­ga i träd­går­den och viss­nar ner helt. Framåt hös­ten bör­jar de gröna bla­den visa sig. Den har ett kraf­tigt blad­verk och vita­li­tet. Den kla­rar inte av den svens­ka kylan så man måste ta in den. Den blom­mor vil­ligt mitt i vin­tern. Låt den stå svalt och med vatt­na mått­ligt, mina får lite extraljus på vin­tern. Helst ska man låta den träng­as i kru­kan. Det bil­das fler och fler lökar och man ska inte vara för snabb med att dela dem.

Anneli Widjestål Enghage
Karnagården
karnagarden.blogspot.se
www.facebook.com/pages/Karnagarden/316595755117695

Läs mer om stor vin­ter­ra­ket (Veltheima brac­te­a­ta):
www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Veltheimia
en.wikipedia.org/wiki/Veltheimia_bracteata

Veltheimia bracteata in Les liliacees

Stor vinterraket (Veltheima bracteata). Foto: Anneli Widjestål Enghage.
Stor vin­ter­ra­ket (Veltheima brac­te­a­ta). Foto: Anneli Widjestål Enghage.

Vill du vara en av deltagarna i Skånekretsens julkalender?

Adventsreklam 2014

I år tän­ker Skånekretsen ha en enkla­re jul­ka­len­der på denna hem­si­da och på sin Facebook-sida (samma kalen­der men på båda dessa webb­plat­ser). Tanken är att en med­lem varje dag fram till jul ska få pre­sen­te­ra sin favo­rit­växt (och till viss del även sig själv) med bild och text på vår hem­si­da och Facebook-sida. En kalen­der­luc­ka = en ny växt från en med­lem. Vill du vara med med en av dina favo­rit­väx­ter i kalen­dern? Reglerna är enkla:

  1. Välj en pryd­nads­växt (perenn, buske, träd etc.) som du gillar.
  2. Hitta en bra bild på väx­ten som du eller en vän har tagit (inte någon bild från nätet!).
  3. Skriv en mening eller två om dig och var­för du har valt just den växten.
  4. Skriv gärna ytter­li­ga­re några mening­ar (åtminsto­ne två–tre styc­ken och högst fem) med per­son­li­ga odlings­råd eller infor­ma­tion om växten.
  5. Skicka allt­sam­mans till dan.abelin@gmail.com så snart som möjligt.

Obs! EN växtsort kan bara vara med på EN lucka fram till jul. Först till kvarn gäl­ler både växtsor­ter­na och luc­kor­na. Tror du att du valt en rik­tig popu­lär växt? Skicka då in bild och text så snart som möjligt!

En rik­tigt god jul hop­pas vi kunna bjuda alla med­lem­mar på med denna växtjulkalender.

Adventsreklam 2014

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.