Alla inlägg taggade med: lökar

Muscari ’Bling Bling’

Muscari ’Bling Bling’ – glän­san­de mörk­blå pärl­hy­a­cint, 10 st./15:- Så här pre­sen­te­ra­de Henrik Zetterlund ’Bling Bling’ för Botaniskas Vänner förra året: En muta­tion har avlägs­nat vaxet från ’dru­vor­na’ som i stäl­let för i sin, nor­malt, däm­pa­de lys­ter gnist­rar som pole­ra­de, blå­vi­o­let­ta glaspär­lor. Läs mer och se bil­der: Peter Nyssen Van Engelen Tillbaka till löklistan

Iris reticulata ’Frank Elder’

Iris reticu­la­ta ’Frank Elder’ – läc­ker grå­blå våri­ris, lättod­lad, 5 st./20:- Så här skri­ver Marie Hansson om Iris ’Frank Elder’ i Lökar & knö­lar: myc­ket lik den kända ’Katharine Hodgkin’, men blom­man är mind­re och kalk­bla­den sma­la­re och mind­re ådra­de Läs mer och se bil­der: Broadleigh Bulbs Kevock Garden Tillbaka till löklistan

Galanthus ’Dionysus’

Galanthus ’Dionysus’ – dub­bel­blom­man­de snö­drop­pe, en av de så kal­la­de »Greatorex Doubles«, 3 st./65:- Så här skri­ver Naomi Slade om »Greatorex Doubles« i The Plant Lover’s Guide to Snowdrops: Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’ does not pro­du­ce seeds, but its ant­hers do pro­du­ce fer­ti­le pol­len, which was used by Heyrick A. Greatorex in the mid-20th cen­tu­ry to pro­du­ce the first hybrid doub­le snowdrops. He crossed ’Flore Pleno’ (the only doub­le snowdrop then widely avai­lab­le) with G. pli­ca­tus to pro­du­ce an exci­ting plet­ho­ra of offspring, which he gave eit­her clas­si­cal names, such as Dionysus and Poseidon, or names of fema­le cha­rac­ters in Shakespeare’s plays, such as Cordelia, Desdemona, and Ophelia. Läs mer och se bil­der: The Beth Chatto Gardens Jennys frön och sån’t Tillbaka till löklistan

Fritillaria thunbergii

Fritillaria thun­ber­gii – klät­ter­klock­lil­ja, cre­­me­vit-grön, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- Så här skri­ver Marie Hansson om Fritillaria thun­ber­gii i Lökar & knö­lar: Då stjäl­ken pro­du­ce­rar kläng­en, lik­som hos ärtor, kan väx­ten klänga/klättra, varav det svens­ka art­nam­net. Trivs i ljus lund­mil­jö och bör plan­te­ras på 25–30 cm djup. Läs mer och se bil­der: Broadleigh Gardens Kew Royal Botanic Gardens Tillbaka till löklistan